Nyhetsartikkel

12 desember 2017

5 skarpe om fleksafregning

Fra 1. december fik elnetselskaberne mulighed for at indføre fleksafregning og differentiere i nettarifferne. Men hvad ligger der bag betegnelserne, og hvad er formålet? Vi guider dig gennem.
Hvad er fleksafregning?
Fleksafregning er første skridt i en proces, der fører til, at almindelige forbrugere kan vælge at betale for deres elforbrug per time frem for som i dag ud fra et forventet årsforbrug samt en årlig aflæsning. I sig selv betyder fleksafregning dog blot, at netselskaber giver timedata om forbruget, og at elhandlere tvinges til at indkøbe strøm på timebasis.Fleksafregning forudsætter blandt andet en moderne fjernaflæst elmåler og indføres gradvist i løbet af de næste tre år, indtil alle kunder skal være omfattet ved udgangen af 2020. Det overordnede formål er at gøre det økonomisk fordelagtigt for den enkelte at flytte en del af sit elforbrug til tidspunkter med rigelig grøn energi, billig el og lav belastning af nettet og bidrage til både grøn omstilling og et mere stabilt elforbrug.

Bliver det dyrere at være netkunde?
Nej. Elnetselskaberne er underlagt en indtægtsramme-regulering, der sætter loft over deres indtægter, og det ændrer sig ikke som følge af fleksafregning. Enkelte netselskaber har allerede fastsat differentierede transport-tariffer, hvor det typisk bliver billigere at bruge strøm uden for den såkaldte ”kogespids” mellem kl. 17 og 20, men til gengæld dyrene i selve kogespidsen, hvor belastningen af nettet er størst.

Det fører dog ikke til, at netselskabernes samlede indtægter stiger, men kun til en omfordeling, så de der belaster nettet mest også betaler mest for det. Tværtimod kan det på sigt spare investeringer i netudbygning, hvis forbrugerne flytter en del af forbruget til perioder med mindre belastning. En gennemsnitlig husholdningskunde vil ikke mærke nogen forskel på netbetalingen, men fremadrettet kan alle netkunder spare, hvis de flytter forbrug væk fra kogespidsen.

Hvad er status nu?
Energinet har åbnet for at indfase fleksafregning pr. 1. december 2017, og de første elnetselskaber er i gang med at rulle systemet ud for de første kunder. Eksempelvis forventer Radius, at omkring 100.000 ud af i alt cirka én million kunder bliver fleksafregnet omkring nytår.

Hvad er elhandlernes rolle?
Når elnetselskaberne har indført fleksafregning, er det landets mange elhandlere, der beslutter hvilke muligheder, de vil tilbyde elkunderne. Elhandlere kan vælge at give kunderne en fast pris på strømmen, men kan også tilbyde produkter, hvor man benytter kundernes timedata, sådan at prisen på strøm varierer alt efter, hvornår den er brugt.
Nogle vil måske benytte de nye data til at ændre deres fakturering, så deres kunder for eksempel betaler månedligt for det faktiske forbrug frem for kvartalsvise a conto-regninger. Eller give valgfrihed.

Først når man som kunde er blevet overført til fleksafregning af sit netselskab kan man efterspørge time- og spotpris-relevante handelsprodukter, hvor ens egne timedata bringes i spil.

Hvad kan fleksafregning føre til i fremtiden?
Den nye måde at bruge el på vil sandsynligvis bane vejen for nye elapparater, som automatisk tænder og slukker på baggrund af fx signaler om prisen. Det kan for eksempel være en opvaskemaskine, der starter om natten, hvis strømmen er billig. En anden mulighed er at give adgang til en app, så man kan se, hvordan elprisen forventes at udvikle sig.

Muligheden for at kunne styre elforbruget og få en økonomisk gevinstkan også føre til nye detailhandelsprodukter, hvor strøm kobles sammen med andre ydelser som fx styring og fleksibilitet. Som med alle andre nyskabelser er det dog vanskeligt at spå om præcist hvilke produkter, der vil blive udviklet, samt hvor hurtigt det vil ske.

Kommentarer

kommentarer