Nyhetsartikkel

08 desember 2017

Storbritanniens regering vill stärka stödet till kärnkraften

Den brittiska regeringen har utarbetat ett paket med åtgärder som bland annat innehåller detaljer om planer på att utveckla mini-reaktorer

Storbritanniens ministrar kommer snart att förnya sitt stöd för kärnkraften med åtgärder som förstärker industrins försörjningskedja och utveckla en ny generation av småskaliga reaktorer, skriver Financial Times

Framtiden för kärnenergin i Storbritannien har ifrågasatts i år, eftersom industrin utsätts för ökad konkurrens genom fallande kostnader för förnybar energi.

Regeringen anser däremot att kärnkraften är avgörande för Storbritanniens energisäkerhet och för att landet ska kunna minska koldioxidutsläppen.

Regeringen kommer att signalera sitt fortsatta stöd med ett nytt åtgärdspaket vars syfte blir att stärka kärnforskning och -teknik, enligt personer som har informerat Financial Times om planerna.

Paketet kommer att innehålla förväntade detaljer om hur regeringen planerar att främja utvecklingen av «mini- kärnkraftverk», kända som små modulära reaktorer.

Åtgärderna förväntas sammanfalla med ett genombrott i planer för ett nytt storskaligt kärnkraftverk vid Moorside i Cumbria.

Storbritanniens kärntekniska program, som bär titeln; «nybyggnad» är avsett att hjälpa till att ersätta stora mängder smutsig kolbaserad kraftproduktionskapacitet och gamla kärnkraftverk, eftersom de kommer att avvecklas under de närmaste åren.

Dock har framtiden för Moorside och flera andra planerade projekt ställts i fråga ifall finansieringsbeloppen och kostnaderna sjunker för konkurrerande förnyelseproduktionsprojekt, framför allt för offshore-vind.

Kärnkraftutvecklare är därmed tvingade att leverera framtida projekt till lägre kostnader än exempelvis den kritiserade Hinkley Point-anläggningen i Somerset, som kommer att kosta 20 miljarder pund. Branschen hoppas på statligt stöd för Hinkley Point för att därigenom kunna sänka finansieringskostnaderna för dess franska och kinesiska investerare.

Parlamentets offentliga kontoutskott anklagade regeringen nyligen för att göra «grova strategiska fel» i Hinkley-förhandlingarna, inklusive att man inte har övervägt offentlig finansiering.

Hinkley Point är det första nya kärnkraftverket som byggs i Storbritannien sedan 1990-talet och enligt en rad industriledare kommer framtida projekt att bli billigare när den inhemska nukleära försörjningskedjan byggs om.

Kärnkraften står för cirka en femtedel av brittisk elproduktion men alla åtta befintliga anläggningar i landet kommer att vara stängda år 2035.

Kommentarer

kommentarer