Nyhetsartikkel

08 desember 2017

Slik vil vindparkene i Fosen Vind-prosjektet se ut

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Trøndelag.

Fosen Vind har lagt ut bilder som viser hvordan vindparkene kommer til å se ut når alle står ferdig innen utgangen av 2020.

Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene startet i april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

Lenker

Fosen Vind: Slik vil de ferdige vindparkene se ut.

Fosna-Folket: De ni første «ungdommene» som skal drifte Fosen Vind er nå på plass

NRK Trøndelag: Ordførerne jubler: – Endelig blir det vindparker

Bildet: Slik kommer Geitfjellet vindpark til å se ut, sett fra Kråkstadøra i Snillfjord kommune (foto: Fosen Vind)

Kommentarer

kommentarer