Nyhetsartikkel

07 desember 2017

NTNU bidrar til vannkraftboom i Nepal

Nylig  besøkte en gruppe fra NTNU og SINTEF Kathmandu University for å diskutere samarbeid og  gjennomgå detaljer i EnergizeNepal-prosjektet.

EnergizeNepal er et prosjekt som omhandler FoU innenfor vannkraftteknologi, kompetansebygging og et innovasjons program der nepalske personer og bedrifter kan søke støtte til å utvikle nye ideer som kan kommersialiseres.

Kompetansebygging
Programmet er finansiert med 25 millioner kroner av UD og har varighet frem til og med 2021. Forskningsrådet, SINTEF og NTNU er representert i styringskomiteen.

Kompetansebyggingen pågår innenfor bygg i samarbeid med HydroLab og innenfor maskin-teknikk i samarbeid med KU.

Ved KU bygges det en turbin testrigg som kan gjennomføre virkningsgradsmålinger på modellturbiner som skal imøtekomme IECs standard.

Godt klima for samarbeid
Kathmandu University, KU og NTNU har hatt et FoU- samarbeid innenfor vannkraftteknologi siden 90-tallet, og nå fortsetter samarbeidet i HydroCen.

NTNU har bidratt til å bygge bachelor- og master-program, infrastruktur og utdannet mange av de ansatte ved KU. Dette har i hovedsak blitt finansiert av NORAD og UD med mye hjelp fra personell ved den Norske Ambassaden i Nepal.

Bhola Thapa, Hari Neophane og Biraj Singh Thapa har tatt sin PhD ved Vannkraftlaboratoriet. Bhola er universitetsdirektør, Hari er leder for institutt for Maskin og Biraj er leder for TTL.

Dette gjør at kommunikasjonen mellom KU og NTNU er enkel og uten misforståelser basert på kultur, og i tillegg så er beslutningsmyndigheten ved KU representert.

Nå jobber personell fra Vannkraftlaboratoriet også med å bygge en testrigg for Sailesh Chitrakar ved Turbine Testing Laboratory, TTL ved KU.

Testrigg nepal Kathmandu University
Tegning av testriggen NTNU er med på å bygge ved Kathmandu University i Nepal.

Les mer hos Hydrocen

 

Kommentarer

kommentarer