Nyhetsartikkel

05 desember 2017

Store inntekter på svenske nett

Vattenfall Eldistribution och Ellevio höjde sina halvårsresultat med 676 miljoner kronor respektive 186 miljoner kronor samtidigt som de ifjol höjde elnätsavgiften med 11,2 respektive 9,5 procent.

Ei har nu fått avslag i sitt överklagande om storleken på elnätens avgifter under 2016 – 2019. Det verkar alltså som om de senaste årens höjningar kommer att fortsätta. Höjningar på uppemot 40 miljarder kronor, jämfört med dagens nivå, enligt uppskattningar som Ei gjort för Dagens Industri.

Enligt Ei ska elnätsavgifterna vara rimliga och företagen ska få skälig ersättningoch avkastning.”Men vi anser att elnätsföretagen kan ta ut övervinster”,säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, i en intervju igår med Dagens Industri.

”Vi har under en rad år via en rad domstolsprocesser försökt slåss för att Sveriges elnätskunder ska få skäliga elnätspriser. Men det har nu ännu en gång visat sig att det inte är en framkomlig väg. Nu krävs ny lagstiftning, och vi lämnade också nyligen ett förslag till regeringen”,säger Anne Vadasz Nilssson till Dagens Industri.

Utvecklingen med elnätsbolagens kraftiga höjda avgifter har väckt starka protester.Elnäten är monopol och som kund kan man inte byta leverantör om man är missnöjd med priset. Ei har nu tre veckor på sig att bestämma om de ska överklaga beslutet eller inte.

Vad du kan göra för att påverka priset på din el är att välja ett elhandelsbolag.Priserna varierar stort mellan bolagen. Har du inte gjort något val har du ett så kallat anvisningsavtal och betalar i genomsnitt 30 procent mer än ett vanligt avtal.

Kommentarer

kommentarer