Nyhetsartikkel

30 november 2017

NIB og Sparebanken Øst finansierer lavemisjonsprosjekter og SMB-investeringer i Sørøst-Norge

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebanken Øst har inngått et låneprogram på 300 millioner kroner (32 millioner euro) for videreutlån til prosjekter som reduserer CO2-utslipp samt små og mellomstore bedrifters investeringer på Sør-Østlandet.

Midlene i låneprogrammet er for det meste øremerket passiv- og lavenergiboligprosjekter for å tilfredsstille kravene i norske frivillige byggstandarder. En del av lånefasiliteten vil bli allokert til anskaffelse av el- og hybridbiler og finansiering av små og mellomstore investeringer i Buskerud, Oslo og Akershus.

«NIBs låneprogram med Sparebanken Øst er ment å bidra til å redusere miljøavtrykk fra boliger og transport. Vi håper at boligprosjekter som frivillig tilfredsstiller nasjonale standarder, med hensyn til energieffektivitet, samt el- og hybridbiler, bidrar til å redusere ytterligere karbonutslipp i Norden», sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Sparebanken Øst er en uavhengig regional sparebank basert i Drammen. Privatkunder står for 86 % av bankens låneportefølje, og bedriftskunder, alle små og mellomstore bedrifter, står for 14 %.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen , AAA/Aaa, hos ledende byråer som Standard & Poor’s og Moody’s.

Kommentarer

kommentarer