Nyhetsartikkel

29 november 2017

Storbritannia integreres i EU-landenes energisystemer

Storbritannien er rigt repræsenteret på EU-Kommissionens nye liste over infrastrukturprojekter, der kan nyde støtte. Med Viking Link bliver det danske elsystem integreret med briternes, og med tre andre projekter rykker Danmark og Tyskland tættere på hinanden.

Briterne er ved at forlade EU, men trods Brexit forlader EU ikke briterne, når det handler om at integrere energimarkederne. På EU’s 3. liste over støtte-egnede infrastrukturprojekter nævnes der nye elforbindelser mellem Storbritannien og henholdsvis Danmark (Viking Link), Norge, Irland, Belgien, Holland, Frankrig og Island. Briterne er også med i fire nye og grænseoverskridende projekter, hvor det handler om at udnytte eller deponere CO2, skriver Dansk Energi på sine netsider.

– Visionerne om at gøre Nordsø-området til et kraftcenter for elproduktion fortsætter, uagtet at Storbritannien er på vej ud af EU. Der er et ønske i den britiske energipolitik om at arbejde videre med en række udlandsforbindelser, og det viser, at det er tale om stærke business cases, siger chefkonsulent Carsten Chachah fra Dansk Energi og påpeger, at briterne dels står med en aldrende kraftværkspark, dels får behov for udveksling af mere elektricitet i takt med, at der opføres stadig flere havmølleparker.

EU-Kommissionens liste over ’projects of common interest’ blev offentliggjort fredag i forbindelse med EU-Kommissionens årlige tale om tingenes tilstand i energiunionen. Den såkaldte PCI-liste rummer 173 projekter, hvoraf 110 handler om elektricitet og smartgrid. Langt de fleste af disse el-projekter er højspændingsledninger mellem lande eller vigtige, nationale transportkorridorer.

Tyske flaskehalse
Sideløbende med den 770 km lange Viking Link, hvor der skal træffes investeringsbeslutning af Energinet og National Grid i foråret 2018, er der gang i en række dansk-tyske PCI-projekter, der også er i betragtning som støttemodtagere under EU’s Connecting Europe Facility.

Der er lagt op til EU-støtte til forbindelser på tværs af den tysk-jyske grænse mellem Endrup og Niebüll samt mellem Kassø og Audorf. Derudover tæller PCI-listen også fortsat en forbindelse fra Bjæverskov/Ishøj på Sjælland via havmølleparken Kriegers Flak til Bentwich i det østlige Tyskland.

PCI-listerne er dynamiske, så for eksempel er Cobra-kablet mellem Danmark og Holland pillet af, fordi den er ved at blive etableret, mens Viking Link og forbindelsen over Kriegers Flak er gengangere, fordi de stadig er i proces. Kriegers Flak er dog så langt, at det første af to søkabler er ført i land, ligesom Vattenfall er i fuld gang med at forberede etableringen af den 600 MW store park.

– Vi ser frem til at blive koblet tættere sammen med Tyskland, men hvornår og i hvilket omfang, det bliver en succes, står og falder med udbygningen længere nede i Tyskland. Tyskerne har en række flaskehalse i deres net, og det vil tidligst blive løst i 2025, vurderer Carsten Chachah.

Med PCI-listen bliver der lovet EU-støtte til stærkere forbindelser i Slesvig-Holsten samt til Ultranet og Suedlink længere mod syd. Der er også lagt op til opkobling mod Norge (NordLink) og en stærkere forbindelse til Belgien (ALEGrO).

Mere støtte til el
EU-Kommissionen har på forhånd lagt op til en markant opprioritering af el og en nedprioritering af naturgas, blandt fordi stærkere elnet bidrager til integration af grøn el fra vindmøller og solcelleparker. En beregning fra Dansk Energi baseret på EU-kommissionens optælling viser, at el-andelen af projekterne er steget fra 57 procent i 2015 til 64 procent her i 2017.

På dette års liste må naturgassen ’nøjes’ med 53 projekter, men i hvert fald nogle af dem vil blive debatteret i EU-Parlamentet og Ministerrådet, der skal drøfte PCI-listen i de kommende måneder. Der kan ikke stilles ændringsforslag til PCI-listen, så groft sagt handler det om at sige ’ok’ eller ’om igen’.

Kommentarer

kommentarer