Nyhetsartikkel

23 november 2017

Kan bli aktuelt å koble ut strømmen i enkelt områder

Troms Kraft ber folk bruke alternative oppvarmingskilder for å sikre strømforsyningen. Skjer det feil kan det bli aktuelt å koble ut strøm for å sikre viktige beredskapsområder.

– Det en litt anstrengt situasjon i kraftforsyninga nord om Nordland. En feil gjør at fornyinga nordover har blitt svekket. Det er uværet som har forårsaket feilen, sier Erling Dalberg i Troms Kraft til NRK.

Kraftselskapet ber derfor folk spare på strømmen. Også Hålogaland Kraft ber sine kunder spare på strøm på grunn av feilen.

Må sikre liv og helse
– Når stormen slår til i ettermiddag er det også på den tiden av døgnet vi normalt har høyest forbruk i nettet vårt. Det vi ber om er at folk viser måtehold og bruker alternative oppvarmingskilder slik at forsyningen kan opprettholdes.

Det kan også bli aktuelt å koble strømmen ut fra enkelte områder forklarer han.

– Vi følger situasjonen nøye. Viser det seg at det blir ytterligere svekkelse så kan det bli nødvendig å koble ut enkelte områder for å få ned belastningen slik at forsyningen kan sikres i områder med fare for liv og helse.

600 kunder er uten strøm i Troms, mange av dem på innlandet. I Bardu melder Troms Kraft at strekningen Setermoen mot Fossmo er uten strøm som følge av trær over linja. Fra Fossmoen mot Olsborg via Andslimoen er kunder og industriområder uten strøm. Det samme gjelder Viken til Altevann. Troms Kraft har store montørstyrker ute for å rette feilene.

Strømmen var en stund borte ved sykehjemmet i Bardu.

– Mye av strømmen som var borte er tilbake. Det som var kritisk var sykehjemmet. Også der er strømmen tilbake, sier konsulent i kommunen, Bengt Eggen.

Utover ettermiddagen og kvelden er kommunen i ekstra beredskap.

– Nå blåser det sterkere enn noen gang, så ting kan fortsatt skje. Vi har alarmert kriseledelsen og også Forsvaret som er i beredskap med ressurser, sier Eggen.

På Helgeland er nesten 2000 husstander fortsatt uten støm torsdag ettermiddag, melder Helgeland Kraft.

Kommentarer

kommentarer