Nyhetsartikkel

22 november 2017

Kommunikasjon, menneskelige relasjoner og nysgjerrighet under Powel-dagene

Kommunikasjon, menneskelige relasjoner og nysgjerrighet stod i høysetet for årets Powel-dager og gikk som en rød tråd gjennom konferansen.

Dette er emner som alle er viktige ingredienser i co-creation eller samskaping på norsk, prosessen som hadde gitt navn til årets Powel-dager; CoCreate. Samtidig ble det som alltid presentert flere lanseringer og mange eksempler på innovativ bruk av ny teknologi, skriver ITaktuelt.no.

Som i fjor samlet vi alle våre forretningsområder til konferanse på samme tid. Rundt 750 deltakere var på plass; ansatte, partnere, utstillere og, ikke minst kunder fra elleve land.

Etter felles åpningssesjon samlet Powels energikunder fra Powel Metering, Smart Energy og Asset Performance seg på Radisson Blu Royal Garden hotel mens kundesegmentet til Powel Construction og Powel Water holdt hus på Clarion Hotel & Congress.

Menneskelig tilnærming og innovasjon
Fellessesjonen startet med en engasjert designantropolog Anna Kirah, som snakket om menneskesentrisk tilnærming. Den fortsatte med teknologigründer Alf-Egil Bogens tanker rundt hvordan hans nysgjerrighet og skaperglede har bidratt i stor grad til hans suksess.

Åpningssesjonens fokus på menneskelig tilnærming og innovativ tenking var en god introduksjon til det som var i vente. Svært mange av foredragene som fulgte i løpet av de to dagene hadde elementer av disse temaene.

Et av hovedbudskapene til Anna Kirah var viktigheten av å forstå andre sitt ståsted, en filosofi som er viktig for Powel når vi utvikler og videreutvikler løsninger. Det er samskapningsprosesser og designtenking som gjelder, sammen med kundene må vi finne ut og forstå hva de egentlige behovene er. Bare slik kan vi være sikre på at vi finner de rette svarene og dermed de optimale løsningene.

I Powel har vi sett at det er de rette arbeidsprosessene, samarbeid og viljen til å tenke nytt som skaper suksesshistorier. Teknologien er verktøyet vårt, men det er prosessene rundt som skaper løsningene.

Både interne foredragsholdere og kunder snakket om samskapingsprosesser i de forskjellige sesjonene, hvor innovasjon og digitalisering også var et gjennomgangstema. Norconsult, TrønderEnergi, Stavanger kommune og Axpo var kun noen av kundene som fortalte om konkrete prosjekter de har gjennomført i tett samarbeid med Powel.

Digitalisering og endringer for energibransjen
Det voksende behovet for digital kompetanse på energimarkedet samt viktigheten av å jobbe smidig og hurtig ble dratt frem av Powels EVP Smart Energy, Arnt Sollie. I en tid med store endringer i markedet var det også mye snakk om viktigheten av å kunne analysere endringsmønstre i energiforbruk og å finne nye måter å optimalisere ressurser på.

Smart Energy, den mest internasjonale av våre forretningsområder, kunne ønske velkommen til kunder fra så langt unna som Columbia og flere store, internasjonale selskap bidro med foredrag. Blant annet fortalte Uniper om hvordan de sammen med Powel tok spranget ut i skydrift, og representanter fra Enel i Italia snakket om investering innen innovasjon og digitalisering som skal støtte opp om deres strategier innen både drift og porteføljeforvaltning. Det var også fokus på energihandel, og kunder kunne lære mer om nyheten Algo Trader.

Hos Powel Metering handlet det naturlig nok mye om de forestående forandringene rundt utrullingen av smarte målere og Elhub. Her fikk deltakerne førstehånds erfaring fra Poul Bertselsen fra NRGI Danmark som delte sine erfaringer fra denne reisen med norske og svenske nettselskap.

Asset Performance hadde også stort fokus på endringene i bransjen og hvordan vi møter dem. Det var flere eksempler fra kunder på samskapingsprosjekter og SaaS plattformen www.powel.net ble lansert av VP Asset Performance Kjetil Storset.

Brukererfaringer og nyheter
Powel Construction og Powel Water hadde sin konferanse på Clarion. Den populære tradisjonen med en ”Tjuvstart” fra Gemini Brukerkonfernnase har blitt beholdt, og på tirsdag kveld samlet begge forretningsområdene seg for foredrag om MeTroVann prosjektet, et regionalt samarbeidsprosjektet mellom Melhus og Trondheim som sikrer abonnentene i begge kommuner rent drikkevann under alle forhold – et skikkelig ”cocreate” prosjekt!

De neste to dagene var digitalisering et gjennomgangstema for begge områdene, både fra et bredere samfunnsperspektiv og i forhold til våre løsninger spesifikt.

Digitale data, standarder, BIM og sømløs dataflyt er viktig i den nye, digitaliserte anleggsbransjen. Gemini Connected ble lansert på fjorårets Powel-dager og i år kunne nye brukere høre mer om hvordan plattformen møter mange av bransjens nye behov pluss erfaringer fra en av våre første brukere av løsningen, Dokka Entreprenør.

På Powel Water sin sesjon fikk kundene presentert både nyheter i forvaltnings- og dokumentasjonsløsningen Gemini VA, pluss helt nye løsninger som Private Anlegg. Flere kunder holdt foredrag både om erfaringer, utfordringer og samskaping med Powel.

I tillegg til løsningsorienterte foredrag, fikk deltakerne også et mer overordnet blikk på viktigheten av både vannbransjen og vann generelt både fra Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Bergen og Chief of Cyber Security, Mike Loginov.

Sikkerhet, dataanalyse og Powels Innovasjonspris
Konferansen bød også på muligheten til å bli bedre kjent med både Powel Security Services og Powel Data Analytics. Disse to avdelingene skal sørge for at vi ligger i tet når det gjelder datasikkerhet, digitalisering, maskinlæring og dataanalyse innenfor alle våre forretningsområder.

Water og Metering kunder fikk høre Chief Security Officer Mike Loginovs tanker og erfaringer rundt informasjon- og cybersikkerhet. Chief Analytics Officer Mozhgan Tavakolifard delte noen av de enorme strategiske mulighetene som finnes innen maskinlæring, avansert dataanalyse og kunstig intelligens med de tre kundesegmentene innenfor energi.

Gode teknologipartnere er viktig for enhver bedrift som jobber med programvare og både Microsoft og Esri var representert på konferansen. En rekke andre partnere hadde også stander på begge hotellene.

Også i år delte vi ut Powels Innovasjonspris under festmiddagen. Tre verdige vinnere ble kåret, Bergen kommunes VA-etat, Eidsiva Nett og Uniper. Alle tre har jobbet tett på Powel på krevende, nyskapende og spennende prosjekter hvor digitalisering og effektivisering har vært viktige drivere. De er kun noen av våre kunder som har opplevd nytteverdien av samskapingsprosesser.

Kommentarer

kommentarer