Til sammen har de to kraftverkene fått konsesjon til å produsere strøm tilsvarende årsforbruket til om lag 23.000 husstander, ifølge Olje- og energidepartementet.

Det er selskapet HybridTech som ønsker å bygge og drive Faurefjell vindkraftverk i Bjerkreim kommune, mens Buheii Vindkraft står bak Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune.

Konsesjonen for Buheii vindkraftverk er på inntil 81 megawatt, mens Faurefjell vindkraftverk kan produsere inntil 60 megawattimer.