Nyhetsartikkel

21 november 2017

Energiverk møter smarthus

Hallingdal Kraftnett og flere andre lokale energi- og nettselskaper er i førersetet i utrullingen av smarthus og velferdsteknologi.

Rissa Kraftlag og Fosen Nett besøkte demonstrasjonsleiligheten til selskapene Hitch AS og iGlobalTracking AS (iGT) på Torpomoen i Hallingdal. Det nærmer seg snart lanseringen av smarthuskonseptet, skriver Distriktsenergi.

Hallingdal i førersetet
Digitaliseringen av folks hverdag vil gi uante nye muligheter. Ny teknologi kan gjøre daglig livet enklere for folk flest. Det kan være eldre som vil bo hjemme lengre uten å måtte flytte på sykehjem (som også er dyrt for kommunene) samtidig få økt livskvalitet. Eller det kan være huseiere som vil effektivisere og forenkle hverdagen i huset eller på hytta.

Hitch gjør hjemmet ditt smart
Hitch er eid av 15 lokale energi- og nettselskaper som satser på smarthusløsninger og velferdsteknologi. Hallingdal Kraftnett er en av de største eierne, og har bidratt med ressurser og penger til utviklingen. Hjernen i satsingen på smarthusteknologi er en hussentral, en såkalt gateway. Hussentralen er bindeleddet mellom flere enn 100 elektroniske enheter som spenner fra kaffemaskinen, lamper og vaskemaskinen og en app som lar deg styre disse fra smarttelefonen eller nettbrettet. Smarthusappen er utviklet for forbrukere til styring av eget hjem.

iGT vil gjøre verden til et bedre sted å leve
iGT er et firma med en stor visjon nemlig å gjøre verden til et bedre sted å leve. Firmaet tror at ethvert tiltak igangsatt av enkelt individer, vil være med å trekke verdensutviklingen i riktig retning. Med utgangspunkt i en egenerfart nødsituasjon, har de utviklet en alarmplattform som fungerer som en universalmottaker for både smarthus og velferdsteknologi. En skybasert alarmsentral med tilhørende ressursapplikasjoner som er svært enkel i bruk. Programvaren eller hjernen i systemet er utviklet for alarmmottak fra elektroniske enheter som automatisk utløser forhåndsdefinerte hendelser og alarmer i hjemmet. Dette kan for eksempel være når en dement hjemmeboende forlater hjemmet på natten.

Største aksjonær i iGT er Hallingdal Kraftnett AS.

Pilotprosjekt i seks Hallingdalkommuner som tester ut Velferdsteknologien
Hallingdalkommunene vil ha levert, installert og startet testingen av funksjonalitetene i Velferdsteknologiløsningene innen utgangen av november 2017.

Markedet for smarthusløsninger og velferdsteknologi er enormt i Norge og på verdensbasis. I dag er antall personer over 67 år i Norge rundt 600 000. I 2030 vil dette tallet ha doblet seg til 1,2 millioner.

Les mer på Distriktsenergis nettsider

Kommentarer

kommentarer