Nyhetsartikkel

20 november 2017

Ny frist for overføring av APAM

Nettselskapene vil beholde ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) frem til Elhub settes i drift.

På bakgrunn av utsettelsen av Elhub, orienterte NVE 1. juni i år om at nettselskapene skulle ha ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) frem til 31. desember 2017. NVE har nå besluttet at ansvaret for APAM overføres fra nettselskapene til Elhub fra og med oppstartsdatoen for Elhub.

Tidspunkt for overtagelse av ansvar for avviksoppgjør i Elhub har blitt diskutert ved flere anledninger i ekspertgruppen for Elhub, hvor man har kommet frem til at det er mest hensiktsmessig at Elhub overtar ansvaret for APAM samtidig som den settes i drift. En positiv virkning av endringen blir redusert risiko for feil ved oppstart for Elhub. Nettselskap beholder dermed ansvaret for APAM helt frem til Elhub settes i drift.

Kommentarer

kommentarer