Nyhetsartikkel

20 november 2017

19,3 TWh normalårsproduksjon i elsertifikatsystemet

Per 1. oktober 2017 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 19,3 TWh. Av dette er 14,8 TWh bygget i Sverige og 4,5 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. I løpet av tredje kvartal er det godkjent 0,7 TWh i Norge og 0,1 TWh i Sverige.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater – 3. kvartal 2017 her.

Kommentarer

kommentarer