Nyhetsartikkel

10 november 2017

Ut i felten: slik ser ekte vannkraft ut

Den 25.-27. september dro NTNUs masterstudenter innenfor vannkraft på ekskursjon sørover for å besøke tre ulike vannkraftverk og et turbinverksted.

Studenter fra fire forskjellige fagfelt var invitert på den tre dager lange turen: elkraft, bygg, ingeniørgeologi og prosessteknikk. Ekskursjonen ble finansiert av Norsk Vannkraftsenter (NVKS). Formålet med ekskursjonen er å gi studentene praktisk innsikt i fagfeltet, både for å inspirere til arbeidet med hovedoppgaven, og for å øke den tekniske forståelsen.

Rosten Kraftverk snart i drift
Tidlig mandag morgen møtte 29 trøtte og spente studenter opp foran Hovedbygget på Gløshaugen, hvor bussen ventet. Første stopp på turen var Rosten kraftverk i Sel kommune, et helt nytt kraftverk under utbygging ledet av Eidsiva på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Utbyggingen ble startet i høst 2014 og anslås å settes i drift våren 2018.

Tre Francisturbinaggregat med ulik installert effekt er installert for å ta høyde for den store variasjonen i vannføring i løpet av året. Etter å ha fått en presentasjon av prosjektet og en omvisning på kraftstasjonen, fikk vi være med opp og se på dammen under utbygging og høre om diverse byggtekniske utfordringer.

Hele reisefølget med omvisere ved dammen til Rosten kraftverk. Foto: NINA og HydroCen/Juliet Landrø

Les mer i NTNUTechZone

Kommentarer

kommentarer