Nyhetsartikkel

07 november 2017

Spennende restrukturering i Ballangen Energi

Ballangen Energi står overfor store endringer den nærmeste tiden.

Se video hvor direktør Wiggo Knutsen forklarer hvorfor Ballangen Energi og innbyggerne i Ballangen kommune kommer godt ut av avtalen med det større naboselskapet Nordkraft!:
http://www.ksbedrift.no/aktuelt/energi/se-video-om-restrukturering-i-ballangen-energi/

https://youtu.be/gyy53WymlA4

For Ballangen Energi var det to motiv som lå bak at prosessen med Nordkraft kom i gang. Det ene er at Stortinget har vedtatt at det skal innføres et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og øvrig virksomhet i alle energiselskap innen 2021. Dette ville påført Ballangen Energi kostnader, og ført til at selskapet blir mindre effektivt, skriver KS Bedrift Energi på sine nettsider.

Den andre årsaken er den kommende kommunesammenslåinga, som vil gi to energiselskap i samme kommune. Begge selskap har derfor sett fordelen av å samordne seg i god tid før 2020. Det mest omfattende grepet er at Nordkraft kjøper nettet til Ballangen Energi.

«Kundene i Ballangen vil merke det aller mest pga betydelig reduksjon i nettleien», understreker Wiggo Knutsen i filmen. Han er adm. dir. i Ballangen Energi.

I dag har Ballangen Energi et fastledd på 3000 kroner og et energiledd på 31 øre. Nordkraft har til sammenlikning fastpris på 2300 kroner og energiledd på 11 øre.

Beholder kraftproduksjon

Samtidig har selskapene kommet frem til en modell for å beholde noe kapital i det som om kort tid vil bli tidligere Ballangen kommune. Den nye Narvik kommune skal eie 2/3 av produksjonsselskapet, mens 1/3 skal tilfalle en stiftelse. For innbyggerne i Ballangen har det vært viktig å beholde kapital og arbeidsplasser, ved å opprette en stiftelse vil den første utfordringen løses.

Ballangen Energi beholder sin kraftproduksjon og kan bruke inntekter fra salg av nettet til å øke denne, ved å realisere konsesjonen selskapet får til å utvide produksjonen. Nordkraft skal være operatør for kraftproduksjonen. Med dette vil om lag 20 ansatte i Ballangen Energi bli ansatt i Nordkraft.

«Det er viktig at verdiene fra naturressursene blir igjen i Ballangen for å skape aktivitet», sier Knutsen til KS Bedrift Energi.

KIlde: KS Bedrift Energi

Kommentarer

kommentarer