Nyhetsartikkel

25 oktober 2017

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Litt større auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgraden i norske magasin 86,2 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp 0,5 prosenteiningar, mot ein auke på 0,1 prosenteining veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 86,7 prosent, og minimumverdien 63,1 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 89,1 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 81,2 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 87,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 42, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer