Nyhetsartikkel

23 oktober 2017

Utrulling av elbil-vennlige P-plasser på vei i Europa

Inden for de kommende måneder vil der blive sat underskrift på en ny og revideret udgave af EU’s bygningsdirektiv. Det nye direktiv vil fremme udrulning af ladestandere til elbiler, og så skal fokus vedrørende energibesparelser rettes mod fossile brændsler.

Når der opføres nye bygninger eller foretages renovering af eksisterende bygninger, skal de tilknyttede p-pladser gøres klar til elbiler. Det var det klare budskab fra en afstemning tirsdag i Europa-Parlamentets energiudvalg om revidering af EU’s Bygningsdirektiv.

Konkret skal der nedlægges kabler eller tomrør ved både erhvervsejendomme og beboelsesejendomme. Desuden indføres et mindre skarpt krav om installation af enkelte ladestandere. Beslutningen glæder Dansk Energis vicedirektør, Anders Stouge.

”Hvis EU’s medlemslande sørger for at have rammebetingelserne på plads, forventer vi, at salget af elbiler vil accelerere inden for de kommende år, og det kræver, at den rette infrastruktur er på plads. Det bliver der taget et vigtigt skridt imod her.”

Anders Stouge roser Parlamentets chefforhandler, Bendt Bendtsen (K) for at have landet en vanskelig aftale, og glæder sig over en væsentlig detalje i direktivets anneks. Den handler om, hvordan man udregner energiforbruget fra bygninger.

Her gøres det obligatorisk for medlemslandene at tage hensyn til, om energien kommer fra fossile eller vedvarende energityper. Det er et nybrud i EU’s energipolitik, og et resultat Dansk Energi har kæmpet for gennem flere år, forklarer Anders Stouge.

”Det er klart, at der skal være minimumskriterier for bygningers effektivitet. Men når de er opfyldt, er det rigtigt fornuftigt, hvis man ikke kun fokuserer på, hvor meget, men også hvilken type energi man sparer. Hvis man reducerer andelen af gas i den europæiske varmeforsyning og i stedet bruger el baseret på vedvarende energi, forærer man sig selv et kinderæg. For det første fjerner vi CO2-udledning, for det andet mindsker vi afhængighed af russisk gas, og for det tredje undgår vi at udtømme klodens ressourcer.”

Omkostningen i fokus
Bendt Bendtsen (K), har siddet for bordenden ved forhandlingerne i parlamentet, og han har blandt andet lagt vægt på, at gøre op med diskriminationen mellem forskellige VE-teknologier.

”Hidtil har bygningsdirektivet givet incitament til at etablere solceller på eller ved bygningen sammenlignet med udbygning af fx havvind. For mig er det vigtige, at udbygningen af VE sker omkostningseffektivt. Om det er på bygningen, på havet eller et tredje sted skal ikke reguleres i EU’s bygningsdirektiv, så den ændring er jeg meget tilfreds med, at vi har fundet opbakning til.”

Forhandlingerne mellem medlemslandene (Rådet), Europa-Parlamentet og Kommissionen går i gang senere på måneden, og kan – hvis alt går vel – være afsluttet inden årets udgang.

Kommentarer

kommentarer