Nyhetsartikkel

16 oktober 2017

Försäljningen av solceller ökar kraftigt

Försäljningen av solceller ökade med 63 procent under 2016.

Det är i landbygdskommunerna som flest solceller installeras.
Det är i landbygdskommunerna som flest solceller installeras. FOTO: FRIDA JONSON
Totalt fanns det 205,5 megawatt, MW, installerad effekt från solceller vid årsskiftet 2016/2017 i Sverige. Under året ökade effekten med 79,2 MW, eller 63 procent jämfört med ökningen 2015, 48,4 MW.

Totalt finns det drygt 10 000 anläggningar i Sverige idag, enligt statistik från Energimyndigheten.

Den absolut största delen, 94 procent, är takanläggningar på kommersiella byggnader och bostadshus.

– Vi ser att det steg för steg både blir enklare och mer lönsamt att skaffa solceller. De slopade kraven på momsregistrering för privatkunder från och med årsskiftet är ett exempel på detta, säger Sara Bargi, chef för enheten Hållbar el på Energimyndigheten.

Priset på solcellsinstallationer fortsätter att falla men inte lika snabbt som tidigare. För en större anläggning ligger priset runt 9 200 kronor per kW medan ett villasystem kan kosta 15 000 kr per kW.

– Priset på större anläggningar sjunker snabbast, mycket på grund av att man utnyttjar stordriftsfördelar. Modulpriset påverkas i vissa fall av importtullar, såsom de som EU utfärdat mot kinesiska moduler. Med ändrade tullregler skulle priset kunna sjunka ännu mer, säger Johan Lindahl som tagit fram statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

När statistiken bryts ner på kommunnivå ligger Linköping i topp före Stockholm.

Kungsbacka, Simrishamn, Mjölby och Köping är exempel på mindre kommuner som har en stor installerad effekt i förhållande till sin folkmängd.

SÅ MYCKET GER SOLCELLERNA
De 205,5 MW som fanns installerade vid årsskiftet producerar omkring 190 gigawatttimmar (GWH) per år. Totalt producerades det 152 terrawatttimmar (TWH) el under 2016. Solcellerna stod alltså för 0,13 procent av årsproduktionen.

Kommentarer

kommentarer