Nyhetsartikkel

11 oktober 2017

Statnett vil gjerne betale deg for ikke å bruke strøm i perioder

Økt forbruk av elektrisitet og mer varierende produksjon kan påvirke stabiliteten i strømforsyningen, tror Statnett, som driver motorveiene i kraftnettet. Ved behov betaler Statnett store forbrukere for å kutte strømmen, men nå ønsker selskapet.

Forbruket av strøm i Norge er høyere enn noensinne.

Norske bedrifter og forbrukere brukte rekordhøye 132,3 terawattimer strøm i fjor, noe som ifølge NVE skyldes økt befolkning og nye bruksområder, som strømslukende datasentre og elbiler.

Statnett, som drifter «motorveiene» i kraftnettet, mener at fremtiden er elektrisk, og at stadig mer av samfunnet vil gå på strøm.

Men da blir det også mer krevende å drive nettet, fordi svingningene øker både i produksjon og forbruk.

På tilbudssiden bygges det ut mer vindkraft, solkraft og kraftkabler til utlandet, og på forbrukssiden kobles det flere strømslukende enheter som elbiler på nettet.

Dette kan utfordre den stabiliteten som nordmenn hittil har kunnet nyte i kraftnettet, med pålitelig strøm og lys i husene nær 100 prosent av tiden.

Nå håper Statnett at digitalisering og ny teknologi kan bidra til å løse problemene deres, på samme måte som det har dukket opp nye tjenester innen både reiselivs, transport og dagligvarer.

– Med solceller og elbiler på vei inn i systemet må vi styre forbruket på en annen måte enn før, sier daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber til E24.

Kommentarer

kommentarer