Nyhetsartikkel

09 oktober 2017

Sjut klager på kraftledning-vedtak

I februar ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Troms Kraft konsesjon til å bygge ny kraftledning mellom Bardufoss og Finnfjordbotn. Nå har de fått inn syv klager på vedtaket.

– Vi har fått inn syv klager. De har vi vurdert og oversendt Olje- og energidepartementet (OED) som gjør endelig vedtak, sier seniorrådgiver Inger Helene Waagaard Riddervold i NVE til Folkebladet.

I februar i år fikk Troms Kraft tillatelse til å bygge og drive ei 132 kV kraftledning mellom Bardufoss og Finnfjordbotn. Waagaard Riddervold forklarer at det i dag går to linjer på den 34 kilometer lange strekninga, men at den ene ledninga må byttes ut på grunn av levetid og teknisk tilstand. Denne er fra 1962 og i ferd med å nå sin tekniske levealder. Troms Kraft fikk opprinnelig konsesjon til å bygge ny kraftlinje som stort sett går i samme trasé som dagens linje. I tillegg fikk de tillatelse til å legge jordkabel på 6,5 kilometer fra Bardufoss trafostasjon fram til Andselv sentrum, og en kabel på rundt 350 meter inn til Finnfjordbotn trafostasjon. Nå er det OED som må avgjøre om vedtaket står eller om kraftledninga skal bygges i alternative traseer.

– Vi fikk flere klager som gjelder Målselv kommune. De ønsker at jordkabelen skulle gå noe lenger gjennom sentrum, sier Waagaard Riddervold.

De som har klaget, ønsker jordkabel i stedet for luftkabel gjennom sentrum, da de mener det båndlegger utviklingsareal og vil føre til verdireduksjon på eiendommer i området.

Endelig vedtak
Noen av klagene går også ut på at det ønskes mer kabel inn til Finnfjordbotn trafostasjon. Waagaard Riddervold forklarer at de må holde seg til en policy gitt av Stortinget, og at de alltid må vurdere merkostnader opp mot nytten. NVE har ikke gitt tillatelse til mer kabel inn til Finnfjordbotn trafostasjon, da kostnaden er vurdert som større enn nytten. NVEs konsesjonsvedtak er imidlertid ikke endelig, og alternative omsøkte traseer eller løsninger er fortsatt aktuelle i klagebehandlinga.

– Nå blir det en ny behandling i OED. Man har opplevd i tidligere saker, at OED omgjør vedtaket vårt og at ledninga legges til andre traseer, men i mange tilfeller opprettholder de NVEs vedtak, sier Waagaard Riddervold.

OEDs vedtak vil være endelig.

Kommentarer

kommentarer