Day

oktober 5, 2017

Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-21

Høringen for Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) viser oppslutning til utviklingstiltakene som er skissert. Det er blant annet bred støtte til innføring av finere tidsoppløsning i markedene og en økt grad av automatisering. Samtidig påpeker flere at planene er ambisiøse, og etterspør åpenhet og samarbeid rundt Statnetts vurderinger og konsekvenser av mulige løsninger.