Nyhetsartikkel

21 september 2017

Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

Kriseløsningen for gjeldstyngede Norske Skog fører til at det norske eierskapet reduseres kraftig. Det gjør skogsnæringen bekymret.

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med kun 2 prosent av aksjene i selskapet om forslaget går gjennom.

– Det norske innslaget på eiersiden blir kraftig redusert, sier Christen Sveaas, største aksjonær og styreleder i Norske Skog, til Klassekampen.

Utflaggingen på eiersiden bekymrer norske skogeiere.

– Det vil være et tungt innslag av utenlandske finansielle investorer. Vi ønsker primært industrielle eiere og eiere med en nasjonal forankring, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Lahnstein understreker at han er positiv til forslaget som foreligger, men mener det er viktig at norske eiere får større eierskap i framtiden. Han håper regjeringen leverer på løfter om å etablere en skattekreditt-ordning for skogeiere som satser på industriformål:

– Regjeringen har varslet at de vil tilrettelegge for et sterkere eierengasjement til norsk skogindustri. Innfrir de, tror vi det vil være mulig å reise flere hundre millioner som kan brukes til å kjøpe tilbake deler av konsernet til Norge.

Kommentarer

kommentarer