Nyhetsartikkel

21 september 2017

Fremtidens energi er blågrøn

Energisektoren er en stærk grundpille for hele Danmarks økonomi. Det har den været i mange år. Men over de sidste år har sektoren udviklet sig gevaldigt. Få steder kan den udvikling ses så tydeligt som i Esbjerg havn.

Esbjerg var et knudepunkt, da de første danske olieboringer i Nordsøen begyndte for næsten 50 år siden, i 1972. Og da det danske nordsøeventyr tog fart efter halvfjerdsernes oliekriser, var Esbjerg Havn tilholdssted for de store borerigge og servicefartøjer, og for flere tusind arbejdspladser i olie- og gassektoren.

Selvom produktionen i dag er faldet noget siden toppen i 2005, bidrager Nordsøens undergrund stadig med milliarder til samfundet. Men borebisserne har fået nyt selskab på Esbjergs moler. Nu er det de slanke, hvide vindmøllevinger, blå kranskibe og orange service-fartøjer, der præger havneudsigten.

Siden 2010 er mere end halvdelen af de havvindmøller, som er sat op i Europa, passeret igennem Esbjerg. Det vidner om en unik dansk erhvervsstyrke. Ikke blot på havnekontoret, men langs hele værdikæden. Fra ingeniører, der udvikler mere holdbare og effektive møller, til de dygtige smede og håndværkere, der svejser fundamenter og pudser glasfiber. Og til de teknikere, der har til opgave at balancere produktion med forbrug i elnettet, sekund for sekund, året rundt.

Hold fast
Ser vi ud i fremtiden, er energisystemet blågrønt. Grønt, fordi en stadigt større del af vores energi kommer fra vedvarende energi. Blåt, fordi vi blandt andet må se ud over kysterne efter vores strøm. Havvindmøller er de senere år faldet kraftigt i pris, og konkurrencen om at opstille den næste nye park er skærpet til. Det har bl.a. ført til, at danske DONG Energy i april kunne afgive et historisk lavt bud på nye havvindmøller ud for Tyskland – nemlig et bud på nul støtte fra den tyske stat.

Faldende priser betyder fortsat udbygning af havvind. Hvis vi i Danmark holder fast i vores styrkeposition og satser på udvikling og innovation, kan et globalt havvindmølle-boom give fyldte ordrebøger, og dermed jobs, vækst og velstand.

Og ligesom grøn el gradvist overtager olie og gas som Nordsøens vigtigste energikilde, vil el i fremtiden erstatte benzin, diesel, gas og olie som samfundets vigtigste energibærer. Blandt andet i vores transportsektor og til at varme vores bygninger op. På den måde kan vi nemlig både få værdi ud af vores førerposition inden for bæredygtig offshore-energi, og samtidig nå vores klimamål effektivt.

At få sat gang i omstillingen fra fossile brændsler til grøn el bliver et væsentligt succeskriterium for det kommende års forhandlinger om den næste danske energiaftale. Politikerne bliver nødt til at fokusere på at skabe de bedste rammer for, at omstillingen på molen i Esbjerg også matches af en omstilling i resten af samfundets energiforbrug. For kun på den måde kan vi for alvor udnytte havenes umådelige blågrønne energiressourcer.

Stine Leth Rasmussen
Dansk Energi

Denne artikel er er bragt som kronik i tillægget Analyse og inustri, der udkom med Børsen mandag den 18. september.

Kommentarer

kommentarer