Nyhetsartikkel

20 september 2017

Fornuftig klimaindsats kræver fokus på afgifter

Start med at elektrificere transport og opvarmning – og pas på med for hårde krav til landbrugssektoren, som er i hård konkurrence.

Det var blandt konklusionerne, da Landbrug & Fødevarer og Dansk Energi mandag holdt fælles konference, om hvordan vi bedst når Danmarks klimamål for 2030.

Det er ikke en lille opgave, Danmark er sat på, når vi frem mod 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 39 procent. Derfor er det vigtigt, at energi- og klimapolitikken indrettes, så det er de mest omkostningseffektive virkemidler, der tages i brug.

Samtidig skal der tages højde for, at virksomheder i hård international konkurrence ikke pålægges krav, som er så fordyrende, at produktion og arbejdspladser flytter ud af landet. Det lagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vægt på, da han mandag åbnede en konference om, hvordan vi bedst når Danmarks klimamål for 2030.

– Vi skal sørge for, at vi ikke i vores iver for at opnå drivhusgasreduktion lægger for mange byrder på vores virksomheder. Det vil gå ud over vores konkurrenceevne, lød det fra ministeren.

Derfor, fortalte han, vil regeringen foreslå en klimastrategi for de ikke-kvotebelagte sektorer, der skal hvile på flere ben, så indsatsen bedst fordeles mellem landbrug, transport og opvarmning uden for kvotesektoren – og Danmarks ventede fleksibilitet gennem kvotesystemet og den såkaldte LULUCF.

Et tredje hensyn, klimapolitikken bør tage, er vejen mod 2050. Det lød det fra Christian Ibsen, direktør for den grønne tænketank CONCITO, der i sit oplæg lagde vægt på, at vi allerede i dag bør fokusere på de teknologier, der skal bære klimaindsatsen videre mod det fossilt uafhængige samfund i 2050.

– Hvis vi humper os frem mod 2030, så skal vi til at løbe rigtigt hurtigt frem mod 2050. Derfor giver det måske mening at indfri 2030-målet med nogle af de teknologier, vi alligevel skal have for at nå 2050-målene.

En ny analyse fra Dansk Energi viser, at netop timing har stor betydning for, om Danmark når målsætningen:

– Oliefyr skal hurtigst muligt erstattes med eldrevne varmepumper, der i vores beregninger er det mest samfundsøkonomisk fornuftige. Samtidig vil faldende batteripriser gør elbiler samfundsøkonomisk attraktive, startende med de mindre modeller, fortalte Stine Leth Rasmussen, der er afdelingschef i Dansk Energi.

Analysen fra Dansk Energi viser, at især elektrificering af transportsektoren; varmepumper i stedet for olie- og gasfyr; og biogas i tung transport er blandt de billigste tiltag, der tilsammen kan indfri broderparten af Danmarks klimaindsats.

Men skal vi derhen, kræver det politisk fokus – ikke mindst på afgiftsstrukturen. Det budskab leverede Dansk Energis administrerende direktør Lars Aagaard i den afsluttende debat til SF’s energiordfører, Pia Olsen Dyhr. Hun erklærede sig enig i, at den høje danske afgift på el er vigtig, hvis vi vil fremme elektrificeringen:

– Der er ingen tvivl om, at vi skal have mere el ind i vores varmeforsyning. Man kan jo sagtens kigge på, om vi kan ændre elafgiften, hvis vi så samtidig lægger lidt mere afgift på de andre energiformer, sagde Pia Olsen Dyhr.

Kommentarer

kommentarer