Nyhetsartikkel

20 september 2017

2,1 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Større auke i fyllingsgraden

Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgraden i norske magasin 83,2 prosent. Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp 1,8 prosenteiningar, mot 0,7 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 85,3 prosent, og minimumsverdien 58,9 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 84,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 82,1 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 83,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 37, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer