Nyhetsartikkel

17 september 2017

Batterier skal gi solel året rundt

Det finns stora teoretiska möjligheter för lantbrukare i Sverige att producera stora mängder solel. I ett nytt forskningsprojekt ska nätkopplade batterier testas på en gård i Hälsingland för att se om solens strålar kan användas bättre.

Under hösten kommer Vattenfall att implementera ett 30 kWh-batteri med en styrplattform på gården. Under ett års tid kommer systemet att testas på olika sätt i relation till olika styrfunktioner. Till exempel optimering av egenförbrukning av solel.

– I dag nyttjas bara en bråkdel av potentialen för solel inom lantbruket, men med bland annat ny och billigare lagringsteknik tror vi att en betydligt större andel solel kan produceras med solceller på tak och mark på gårdarna. Intresset för självförsörjning ökar men den ekonomiska aspekten är avgörande för många lantbrukare och en investering måste gå att räkna hem, säger Niklas Bergman på LRF, i ett pressmeddelande.

Utveckling av tidigare studier
Projektet är en fortsättning på tidigare studier kring solenergi i lantbruket mellan Vattenfall och forskningsinstitutet RISE. Representanter från LRF, AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät ingår också i en referensgrupp i projektet.

Batterier: Det finns en stor potential för solel inom lantbruket. Nu ska Vattenfall och forskningsinstitutet RISE genomför ett pilotprojekt med nätkopplade batterier på en mjölkgård i Hälsingland. Foto: Carolina Wahlberg

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Vattenfall, RISE och lantbrukarna på en Krav-gård i Hälsingland. Det man vill ta reda på är hur ett nätkopplat energilager kan ge värde på en mjölkgård.

Drivkraft och hinder
Till pilotprojektet finns det även en socio-teknisk forskningsstudie som Energimyndigheten finansierar. I denna kommer både lantbrukarna på gården och systemet att följas. Denna studie ska även kartlägga drivkrafter och hinder hos en större grupp lantbrukare. Målet är att spegla den upplevda och förväntade nytta samt möjligheten med att installera ett nätkopplat batteri på gården.

Projektet ska vara avslutat till 2018 och under nästa vår kommer pilotgården hålla öppet hus.

Kommentarer

kommentarer