Nyhetsartikkel

13 september 2017

Vassvik gratulerer Finnmark Kraft med åpninga av Hamnefjell Vindkraftverk

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik ser med stor glede på at Finnmark Kraft nå åpner sitt første egenbygde vindkraftverk i Båtsfjord kommune. – Hamnefjellet blir et viktig bidrag til den lokale kraftforsyningen, sier hun.

– Det er svært gledelig at Finnmark Kraft og Hamnefjell Vindkraft i dag kan åpne sitt vindkraftverk i Båtsfjord. Det er viktig både for kraftforsyninga lokalt, men også for å øke fornybarandelen i et større perspektiv, sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding fra Finnmark Fylkeskommune.

-Videre ser vi at det gir ringvirkninger i lokalmiljøet med faste stillinger i forbindelse med drift av kraftverket, men også i forbindelse med revisjon og vedlikehold.

Plan i fylkeskommunen
Finnmark fylkeskommune vedtok i 2012 Regional Vindkraftplan for Finnmark. Dette er en del av arbeidet med tilrettelegging for vindkraftnæringen som fylkeskommunen har jobbet med i mange år. Fylkesvaraordføreren mener likevel det er trist at tiltakshaveren ikke får bygget ut det fulle potensialet i konsesjonen.

Utnytte ressursene
-Jeg synes det er svært synd at man ikke får bygget ut det man har fått konsesjon til å bygge. Dette viser med all tydelighet at Finnmark i dag ligger i enden av et sentralnett som ikke holder mål. Vi går glipp av både muligheter for næringsutvikling og fornybar energiproduksjon som kan komme klimaet til gode. Finnmark har blant verdens beste vindkraftressurser. Nå må også staten legge til rette med nødvendig infrastruktur slik at vi får utnyttet disse ressursene, sier Vassvik.

Finnmark Kraft AS ble 01.03.2012 tildelt konsesjon for å bygge og drive Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune. Konsesjonen ble i februar 2013 overført til Hamnefjell Vindkraft AS. I dag, 12. september, kunne Hamnefjell Vindkraft AS og Finnmark Kraft feire åpninga av vindkraftverkets første byggetrinn. Konsesjonen var i utgangspunktet på 120 MW og skulle bygges i ett trinn, men som følge av manglende kapasitet i sentralnettlinja til Varangerbotn ble det bare mulig å bygge om lag halvparten i første omgang.

Kommentarer

kommentarer