Nyhetsartikkel

30 august 2017

Regjeringen mangler en femtedel av grønn energiambisjon

Hvis intet gøres politisk, mister Danmark regjeringens målsetting om 50 prosent fornybar (vedvarende) energi i 2030.

Det er regeringens erklærede mål, at halvdelen af energien i Danmark i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder. En basisfremskrivning fra Energistyrelsen viser, at den målsætning vil komme til kort med omkring en femtedel, hvis intet gøres i tide til at have effekt i 2030.

Basisfremskrivningen er en udregning over, hvordan energiforbruget vil udvikle sig frem til 2030 baseret alene på den politik, der er vedtaget i dag. «Uden nye politikker vil regeringens målsætning for 2030 således ikke blive nået,» skriver Energistyrelsen.

Stagnering fra 2020
Fremskrivningen viser, at der fra 2020, hvor det seneste energiforlig udløber, vil ske en stagnering i den grønne omstilling til vedvarende energi.

«Når vi når 2020, er der en del virkemidler, der løber ud,» forklarer kontorchef i Energistyrelsen Mikkel Sørensen til Riztau.

«Det er blandt andet energiselskabernes energispare-indsats. Der er en række tilskud til vedvarende energi, der løber ud i 2020 – plus/minus nogle år. Tilskuddet til landvindmøller løber ud i 2018.»

Efterspørger mere energi
En anden del af årsagen bag er, at der nogenlunde konstant er en stigende efterspørgsel efter mere energi.

«Det er ikke nyt, at efterspørgslen efter energitjenester stiger med økonomisk vækst. Det gør det næsten en til en,» forklarer Mikkel Sørensen.

«Så har man tidligere effektiviseret energiforbruget rigtig meget i Danmark. Det kan man se, hvis man sammenligner med produktionsværdien. Og så har man omlagt til vedvarende energi på samme tid.»

Dermed har Danmark effektiviseret og omlagt sit energiforbrug til vedvarende energi, hurtigere end efterspørgslen er steget. Det har de to energiforlig fra 2008 til 2012 og siden fra 2012 til 2020 sikret. Men fra 2020 er der intet energiforlig. Dermed rammer Danmark mellem 7 til 15 procentpoint under regeringens målsætning om 50 procent energi fra vedvarende kilder i 2030.

Kommentarer

kommentarer