Nyhetsartikkel

24 august 2017

Villig til å gjøre en innsats for Norske Skog

Investor Christen Sveaas ble innstilt som styreleder og vlgt etter å ha inntatt førersetet blant aksjonærene.

– Det var en stor aksjepost til salgs, og selv om vi vet at selskapet er på konkursens rand, eller det står tøft til, var vi villig til å gjøre en innsats for å om det var mulig å redde dette selskapet, sier Christen Sveaas til E24.

Sveaas har via sitt selskap Kistefos har kjøpt seg opp til å bli den største aksjonæren i den gjeldstyngde papirprodusenten.

– Det er selvfølgelig helt avhengig av en avtale med kreditorene. Så vi får se. Det er jo ingen stor investering, sier Sveaas.

Advarer om konkursfare
Refinansieringsprosessen i Norske Skog har trukket ut i langdrag Etter at den siste forhandlingsfristen for å komme opp med et refinansieringsforslag ble utsatt i går har ikke selskapet gitt noen ny frist.

Grunnen til utsettelsen var nettopp at det nye styret skal få muligheten til å gjennomgå forslaget som det arbeides med.

– Hva skal til for å redde selskapet?

– Det som skal til er at alle skjønner realitetene, også inkludert kreditorene. Realitetene er at enten blir man med enig med kreditorene om en refinansiering eller så går selskapet konk. Så ille er det, sier Sveaas.

 

Les mer: Fra pengemaskin til gjeldskrise

Via Kistefos har Sveaas nå en eierandel på 12,81 prosent i Norske Skog. På dagens aksjekurs er posten verdt rundt 36 millioner kroner. Investoren sier at han ikke har kjøpt seg opp i obligasjonene i selskapet.

På spørsmål om han tror en løsning som kreditorene blir enig om kan bli godkjent av aksjonærene, sier Sveaas at han ikke vil «foregripe begivenhetenes gang».

– Det har tatt lang tid allerede. Vi er på overtid. Det er den ene delen av saken. Den andre er at jeg er ennå ikke valgt enda, så vi får bare vente og se. Det kan skje andre ting.

Tautrekking om verdiene
Mens forhandlingene pågår har lånebetalinger blitt utsatt og kreditorene har gitt Norske Skog et lån som skal sikre driften.

Blant de større utfordringene er fordelingen av verdiene som ligger i selskapet mellom kreditorene som har pantesikkerhet for sine lån, kreditorene som sitter på usikrede lån og aksjonærene.

I tautrekkingen om hvem som skal sitte igjen med hva etter en refinansiering har det versert flere forslag, både fra Norske Skog og de ulike lånegruppene.

Forslagene har inneholdt elementer som konvertering av deler av milliardgjelden til aksjer, samtidig som forfallet på andre deler av gjelden forskyves frem i tid og rentebetalingene reduseres.

Etter at selskapet la frem et refinansieringsforslag i starten av juni har forhandlingsfristene stadig blitt utsatt. Både pantsikrede og usikrede långivere har deretter kommet på banen med alternative forslag.
Egenkapitalen utradert
Selv har Norske Skog understreket at selskapet har en lønnsom drift, men at gjeldsbyrden og rentebetalingene er for høye slik at det ikke er rom for å satse mer innen nye områder. Selskapet har lagt en strategi der vil investere i prosjekter i grønne industrier som blant annet biogass og trepellets.

Den tyngende gjelden, der mye stammer fra papirprodusentens oppkjøpsraid på slutten av 90-tallet, beløp seg ved utgangen av kvartalet til 6,6 milliarder kroner. Selskapet har i tillegg slitt med fallende papirmarkeder i lengre tid.

Norske Skog produserer blant annet avis- og magasinpapir, og har i dag totalt syv papirfabrikker fordelt på regionene Australia og Europa, hvorav to er i Norge.

Samtidig har egenkapitalen blitt utradert. Altså er verdien av eiendelene blitt mindre enn verdien av gjelden, en situasjon som ikke er bærekraftig for selskapet og tvinger frem gjeldsgrep.

Kommentarer

kommentarer