Nyhetsartikkel

08 august 2017

Hydro åpner milliardanlegg senere i august

Snart innvier Hydro milliardanlegget på Karmøy som skal kutte aluminiumsverkenes energibruk.

Noe av teknologien er så hemmelig at selskapet ikke tør å patentere den.

Den 24. august blir en viktig dato for Svein Richard Brandtzæg.

Da skal Norsk Hydros konsernsjef innvie det nye pilotanlegget på Karmøy til 4,3 milliarder kroner, sammen med statsminister Erna Solberg, og det blir konsert i Kopervik med artistene Alan Walker, Amanda Delara og Arif.

– For det første gir dette anlegget oss et potensiale for å bli enda mer kostnadseffektive, sier Brandtzæg til E24.

– Det er også viktig for oss at vi kan produsere aluminium med enda mindre energiforbruk og mindre utslipp, i en verden som vil ha flere og flere kunder som vil kreve bærekraftige løsninger, legger han til.

Målet med pilotanlegget er å redusere energiforbruket med 15 prosent per kilo aluminium som blir produsert, målt i forhold til verdensgjennomsnittet.

Dessuten skal CO2-utslippene være de laveste i verden.

For å få dette til har selskapet utviklet ny teknologi. Deler av denne er det så viktig å holde hemmelig at Hydro ikke en gang vil patentere den.


>– Denne teknologien er ny og noe som verden aldri har sett før. Det er en teknologi vi har valgt å holde hemmelig og ikke patentere, sier konsernsjefen.

Årsaken er blant annet at aluminiumsbransjen er utsatt for kopiering av intellektuelle rettigheter og teknologier. Selskaper som leverer en patentsøknad risikerer å avsløre fortrinn for konkurrentene.

– Så vi er veldig forsiktige med å patentere de mest kritiske elementene i vår teknologi, sier konsernsjefen.

– Det er mange som ønsker å komme inn og få se hva vi har gjort, sier han.

Har brukt 3,3 milliarder
Den offisielle innvielsen i august kommer flere måneder før produksjonen faktisk starter opp, noe som etter planen skal skje i løpet fjerde kvartal. Samtidig feirer også det eksisterende Karmøy-anlegget 50 år med produksjon.

Det nye pilotanlegget på Karmøy var 85 prosent ferdig ved utgangen av andre kvartal. Så langt har Norsk Hydro brukt 2,2

milliarder kroner på det, og statlige Enova har gitt 1,1 milliarder kroner i støtte.

 <p><b>SPARER ENERGI:</b> Når Hydros pilotanlegg på Karmøy står klart til drift i fjerde kvartal er det med verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium, ifølge selskapet. Her er Hydros illustrasjon.</p>
SPARER ENERGI: Når Hydros pilotanlegg på Karmøy står klart til drift i fjerde kvartal er det med verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium, ifølge selskapet. Her er Hydros illustrasjon.

Til sammen vil Hydro bruke 2,7 milliarder og Enova 1,6 milliarder kroner på prosjektet. Dermed gjenstår det investeringer for omtrent en milliard kroner i anlegget frem til neste år.
– Der er det igjen sluttføringen av å bygge elektrolysecellene. Mye er installert allerede, men katodeforingene skal på plass, man skal ha på plass anodene, det er aluminasystemet, og det er roboter som skal testes ut, sier Brandtzæg.
– Vi bruker digitalisering og roboter på en helt annen måte i piloten enn vi har gjort noen andre steder, sier han
.

Spår som Meteorologisk Institutt
Selskapet tester for tiden styringssystemet i anlegget, som skal kunne forutsi hvordan metallet oppfører seg i anlegget, så man kan spare energi.

<– Vi bruker samme teknologi som Meteorologisk Institutt bruker for å beregne været frem i tid, til å beregne tilstanden i elektrolysecellene frem i tid, noe som gjør at vi kan bruke mindre energi på å fremstille aluminium, sier Brandtzæg.

Tilgang på større datakapasitet gjør at selskapet nå kan gjøre langt mer avanserte modelleringer av hvordan metallet oppfører seg enn før.

– På piloten på Karmøy vil vi bruke sensorer som vi aldri har brukt tidligere, som gir tilgang til datainformasjon som er så omfattende at vi ikke ville greid å håndtere den med den datakapasiteten som var tilgjengelig for fem til ti år siden, sier Brandtzæg.

– Men i dag har vi den kapasiteten på plass, og dermed kan vi gjøre ting helt annerledes enn det som ble gjort for fem og ti år siden, sier han.

Flere teknologiske fremskritt
Dermed håper Hydro å lykkes igjen, etter å ha tatt i bruk nyskapende teknologi flere ganger tidligere.

Teknologiske fremskritt har bidratt til å kutte klimautslippene fra selskapets anlegg med 75 prosent siden 1990.

– Dette er høyteknologi. I Hydros produksjon for tyve og tredve år siden, og da jeg hadde sommerjobb i 1979, da brukte man det som jeg kaller «sleggeteknologi», sier Brandtzæg til E24..

– De gamle anleggene er nå lagt ned, og vi har satset videre på å utvikle den såkalte «prebake»-teknologien, sier han.

Hydros siste anlegg med den gamle og mer forurensende Søderberg-teknologien lå nettopp på Karmøy, og ble stengt i mars 2009.

Etter dette har Hydros anlegg i Høyanger, Årdal, Karmøy og Sunndal brukt den mer miljøvennlige prebake-teknologien.

Les mer: Hydro kan få Kina-løft

Kan kutte kostnader
Den årlige produksjonen på den nye produksjonslinjen på Karmøy blir på relativt beskjedne 75.000 tonn. Langt viktigere for Hydro er utviklingen av nyskapende teknologi for å få ned energiforbruket og bane vei for en mer bærekraftig aluminiumsnæring.

Hvis selskapet lykkes med sine planer, kan det bidra til at også selskapets andre anlegg i Norge og resten av verden blir mer effektive i fremtiden.

– Når vi har testet ut denne teknologien, så vil vi bruke teknologielementer herfra til eksisterende aluminiumsverk for å dra dem ytterligere ned på kostnadskurven, sier Brandtzæg.

Det trengs, selv om selskapet nå er blant den fjerdedelen av globale aluminiumsselskaper som har lavest kostnader. Noe av årsaken til de lave kostnadene er gunstige valutakurser, og dette kan fort endre seg.

– Det er en faktor vi ikke kan kontrollere fremover, og det gir motivasjon til ytterligere forbedringer, sier Brandtzæg.

Kan kutte utslipp
Selskapet har en ambisiøs klimastrategi, og skal bli klimanøytralt fra et livssyklusperspektiv allerede innen 2020. For å oppnå det målet skifter selskapet blant annet ut fyringsolje med gasskraft ved alumina-raffineriet Alunorte i Brasil.

Mange av selskapets kunder, både i bilindustrien og ellers, ønsker også at utslippene fra produksjonen skal være så lav som mulig.

Det kan i så fall gi Hydro et konkurransefortrinn.

– Vi har det laveste karbonfotavtrykket i verdens aluminiumsindustri, og med denne piloten vil vi styrke den posisjonen ytterligere, sier Brandtzæg.

Han har også tro på at anlegget på Karmøy vil starte opp som planlagt, til tross for forsinkelser ved flere anlegg den siste tiden, blant annet ved selskapets nye produksjonslinje for bildeler i aluminium i Grevenbroich.

Det tyske anlegget ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel i mai.

Kommentarer

kommentarer