Nyhetsartikkel

18 juli 2017

Norske Skog utsetter kvartalspresentasjon

Må gå en ny runde for å redde Norske Skog – utsetter kvartalspresentasjonen.

Norske Skog skulle i utgangspunktet ha lagt frem kvartalstall torsdag, men utsetter tallslippet.

Dette fremgår av en børsmelding onsdag kveld, der selskapet opplyser at fristen for å takke ja til den pågående refinansieringen er utvidet til 31. juli. Selve resultatslippet er skjøvet til 23. august.

«Publiseringen av andrekvartalsrapporten ble utsatt grunnet den betydelige usikkerheten knyttet til den pågående rekapitaliseringsprosessen», skriver selskapet.

Den nye Norske Skog-sjefen, Lars Sperre, beskriver prosessen som krevende, men forteller at det fortsatt er konstruktive diskusjoner.

– Som vi tidligere har gjort klart mener vi at det bare finnes mindre gunstige alternativer til den frivillige løsningen. Norske Skog har konkurransedyktige forretningsenheter, men gjeldsbyrden er ikke bærekraftig, sier Sperre i en kommentar.

Ny plan
Den siste runden med finansielle grep i Norske Skog ble lansert i begynnelsen av juni, og innebærer blant annet konvertering av usikret gjeld til egenkapital.

Slik Sperre er inne på, mener selskapet at utviklingen i driften er positiv, men at for mye penger går med til å betale renter.

Derfor ble det foreslått fire punkter som innebærer forlengelse av forfall på pantsikrede obligasjoner og en kredittfasilitet, gjeldskonvertering og emisjon av ny egenkapital.

For at transaksjonen skal lykkes, må over 90 prosent av obligasjonseierne godta forslaget, og det må også klubbes gjennom på generalforsamling.

Turbulens
Det har stormet rundt Norske Skog i vår etter at tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt solgte alle sine aksjer i selskapet for så å forlate sin stilling. Lars Sperre ble hentet inn for å få selskapet på rett kjøl.

I juni kom det ellers frem at styret i Norske Skog hadde valgt å benytte seg av en 30-dagers rett til å utsette rentebetaling på deler av gjelden. Dette gjelder den pantsikrede obligasjonsgjelden. Den pantsikrede obligasjonsgjelden utgjør 290 millioner euro med en rente på 11,75 prosent.

– Rekapitaliseringsprosessen er utfordrende, slik vi visste at den ville bli, men vi er fortsatt i konstruktive samtaler med de ulike interessentene. Vi tror utsettelsen av fristen for å komme til enighet vil forbedre sjansene vi har for å komme til en enighet, sier Lars Sperre i meldingen.

Akseptfristen ble forlenget til 12. juli, men den er nå forskjøvet enda lengre, og ny frist er satt til midnatt 31. juli.

«Publiseringen av andrekvartalsrapporten ble utsatt grunnet den betydelige usikkerheten knyttet til den pågående rekapitaliseringsprosessen», skriver selskapet.

Kommentarer

kommentarer