Nyhetsartikkel

23 juni 2017

Agder Energi selger fornybar energi i Tyskland

Agder Energi har gjennom satsingen i det tyske kraftmarkedet fått tilgang til børsene som håndterer forvaltning av fornybar energi og optimering av desentral produksjon samt forbrukerfleksibilitetsmarkedene.

– Tyskland har de senere årene jobbet målrettet for å få mer fornybar energi inn i kraftnettet. For oss er vannkraften grunnleggende for å få mer fleksibel kraft til Europa. Til gjengjeld får vi tilgang til ledende teknologi og fremtidsrettede forretningsmodeller. sier Steffen Syvertsen, konserndirektør i resultatområde Kraftforvaltning i Agder Energi.

Konsernet skal bidra til å muliggjøre det grønne skiftet ved å selge ren energi, fleksibilitetsløsninger og optimering av desentral produksjon. Fleksibilitet tilbys ved å regulere opp eller ned produksjonen og forbrukeruttaket.

Tettere på verdikjeden

Som tidligere meldt fra Agder Energi er det gjort endringer i konsernstrukturen. Resultatområde Kraftforvaltning omfatter i tillegg til handel, kraftdisponering og sikring også markedsoperasjonsselskapene Entelios, Nordgröön, Agder Energi Solutions, LOS Energy og Enfo.

– På denne måten kommer vi tettere på alle leddene, helt fra den fornybare energien produseres via kraftforvaltning, håndtering av fleksibilitet, systemløsninger til salg og markedsoperasjoner, sier Syvertsen.

Smartere, oftere og billigere

Agder Energi ønsker med dette å la selskaper med unik spisskompetanse samarbeide om å utvikle nye løsninger for et marked som har stort behov for fornybar energi.

– Vi skal bruke tilgjengelig fornybar energi smartere, oftere og billigere. Derfor er vi er helt avhengig av å utvikle nye digitale forretningsmodeller hvor vi utnytter ny teknologi innen kunstig intelligens, sanntidsanalyse og store datamengder. Dette må vi gjøre for å lykkes i en industri som de neste årene vil gjennomgå historiske endringer, sier Syvertsen.

 

Kommentarer

kommentarer