Nyhetsartikkel

21 juni 2017

Fortum: En kall och torr period under april-maj gav en liten vårflod

Varmt i mars och kallt och torrt från mitten av april till mitten av
maj gav en liten vårflod i både Dalälven och Klarälven. Så kan årets
vårflod sammanfattas även om det på vissa ställen tidvis var höga
flöden, upppger Fortum.

Vårfloden startade tidigare än vanligt, men innan snön hann börja
smälta i någon större utsträckning kom kylan tillbaka vid påsk. Det
kalla vädret höll i sig sedan långt in i maj innan värmen kom
tillbaka. Samtidigt med värmen kom det även mycket regn och det blev
höga flöden i oreglerade vattendrag i dalafjällen. Från Norge kom det
under andra halva av maj mycket vatten till Höljessjön som då steg
snabbt, rapporterar Fortum.

I Österdalälven blev det inte något högt flöde, detta på grund av att
när det kom mycket vatten från Rotälven, det största biflödet mellan
Trängslet och Siljan, var tappningen låg från Trängslet.

Ore älv hade det lägsta vårflödet på många år och fyllde inte på
Siljan så mycket som normalt. Detta, tillsammans med att snön runt
Siljan smält av tidigare, gav en långsam höjning av nivån i Siljan
och det är först nu i mitten av juni som nivån närmat sig den normala
för sommaren.

Värmen och regnet runt den 20 maj fick flödet i Västerdalälven att
stiga snabbt, men toppen blev mycket kortvarig.

I nedre delen av Dalälven dämpades flödestoppen i Västerdalälven
nästan helt ut av den låga tappningen från Siljan och någon vårflod
har nog ingen i området märkt något av. I nedre Dalälven är det snare
det mycket låga flödet i början av maj som har uppmärksammats. Flödet
i Västerdalälven var då mycket lågt samtidigt som tappningen från
Siljan minskades enligt bestämmelserna i vattendomen. Den sena
snösmältningen i fjällen påverkade Runn som nådde normal nivå i
slutet av maj i stället för i början av månaden som är det normala.

I Klarälven dämpades den höga tillrinningen från de norska fjällen och
tappningen från Höljesmagasinet var betydligt lägre än normalt under
Varmt i mars och kallt och torrt från mitten av april till mitten av
maj gav en liten vårflod i både Dalälven och Klarälven. Så kan årets
vårflod sammanfattas även om det på vissa ställen tidvis var höga
flöden.

Vårfloden startade tidigare än vanligt, men innan snön hann börja
smälta i någon större utsträckning kom kylan tillbaka vid påsk. Det
kalla vädret höll i sig sedan långt in i maj innan värmen kom
tillbaka. Samtidigt med värmen kom det även mycket regn och det blev
höga flöden i oreglerade vattendrag i dalafjällen. Från Norge kom det
under andra halva av maj mycket vatten till Höljessjön som då steg
snabbt.

I Österdalälven blev det inte något högt flöde, detta på grund av att
när det kom mycket vatten från Rotälven, det största biflödet mellan
Trängslet och Siljan, var tappningen låg från Trängslet.

Ore älv hade det lägsta vårflödet på många år och fyllde inte på
Siljan så mycket som normalt. Detta, tillsammans med att snön runt
Siljan smält av tidigare, gav en långsam höjning av nivån i Siljan
och det är först nu i mitten av juni som nivån närmat sig den normala
för sommaren.

Värmen och regnet runt den 20 maj fick flödet i Västerdalälven att
stiga snabbt, men toppen blev mycket kortvarig.

I nedre delen av Dalälven dämpades flödestoppen i Västerdalälven
nästan helt ut av den låga tappningen från Siljan och någon vårflod
har nog ingen i området märkt något av. I nedre Dalälven är det snare
det mycket låga flödet i början av maj som har uppmärksammats. Flödet
i Västerdalälven var då mycket lågt samtidigt som tappningen från
Siljan minskades enligt bestämmelserna i vattendomen. Den sena
snösmältningen i fjällen påverkade Runn som nådde normal nivå i
slutet av maj i stället för i början av månaden som är det normala.

I Klarälven dämpades den höga tillrinningen från de norska fjällen och
tappningen från Höljesmagasinet var betydligt lägre än normalt.

Källa: Fortum

Kommentarer

kommentarer