Nyhetsartikkel

21 juni 2017

Effekttariffer på høring etter sommerferien

NVE vil sende på høring et forslag til utforming av effekttariffer etter sommerferien, som mest sannsynlig vil bestå av en tariff basert på abonnert effekt pluss en overbrukstariff.

Det avslørte seniorrådgiver Velaug Mook i NVE på Energi Norges temadag om effekttariffer denne uken, men presiserte at det kan bli endringer i forslaget frem til den endelige høringen.

– Vi setter pris på at NVE har kommet med et konkret forslag slik at vi har noe håndfast å diskutere, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Kommunikasjonsutfordring
NVEs overordnede mål er å få på plass en nettleiestruktur som gir en rimelig fordeling av nettkostnadene blant kundene, som samtidig kan bidra til reduserte nettinvesteringer.

– Flere deltakere på temadagen pekte på at det kan bli en stor utfordring å få kundene til å forstå hva effekt er og ikke minst hvordan de skal forholde seg til abonnert effekt. Dette kan skape mye uro og klager fra kundene, så dette må tenkes nøye gjennom, sier Svartsund.

Han understreker samtidig at det er viktig å påse at tariffutformingen ikke svekker elektrisitetens konkurransekraft.

– Det er mange meninger om dette og vi ønsker oss innspill fra medlemmene slik at vi kan utarbeide et felles høringsinnspill, sier Svartsund.

Nytt forbruksmønster
Endringer i bruken av kraftnettet i tråd med nytt forbruksmønster driver frem et behov for å se på utformingen av tariffene i distribusjonsnettet, bedre kjent som nettleie.

NVE gjennomførte en konsepthøring om tariffer i 2015 og oppsummerte i etterkant at en mulighet er å innføre en tariff for distribusjonsnettet med et effektledd i tillegg til et lavere energiledd.

Kommentarer

kommentarer