De syv områdene der norske bedrifter har størst muligheter innen offshore vind er:

  • Prosjektledelse
  • Undersjøiske kabler
  • Plattformer for transformatorstasjoner
  • Turbinfundamenter
  • Installasjonsutstyr og støttetjenester
  • Vedlikeholds- og inspeksjonstjenester
  • Fartøy og tilhørende utstyr

Det kommer frem i en ny rapport fra Norwegian Energy Partners.

– Fellestrekket for norske leverandører er at de i stor grad er knyttet til olje- og gassvirksomhet. I tillegg har det vist seg at rederiene som jobbet med offshore supply har vært raske til å snu seg rundt og finne nye virksomhetsområder, sier Jon Dugstad, direktør for vind og sol i Norwegian Energy Partners, til Sysla.no.

25 milliarder euro årlig
Han trekker frem drift og vedlikehold som ett område der det er store muligheter for norske bedrifter.

– Her har bedriftene god kompetanse, og dette har også en stor kostnad når det gjelder driftsløpet for vindparkene. Det er et område som ikke har hatt så stort fokus hos utbyggerne, siden de ser på investeringskostnader og ikke driftskostnader, sier Dugstad.

Mer enn 13 GW havvind er nå installert, og rundt 58 milliarder britiske pund, altså over 600 milliarder kroner, er investert, ifølge rapporten.

Det er ventet at havvind vil være en viktig bidragsyter til energimiksen i fremtiden, ikke bare i Europa, men i flere land med utnyttbare vindressurser, heter det.

– Vi har beregnet det europeiske havvind-markedet til cirka 250 milliarder kroner i året de neste 5-10 årene. I tillegg ventes det at flytende offshore vind vil nå en kommersiell fase om rundt fem år, noe som vil utvide markedet globalt.

Offshore vind mer attraktivt
Havvind blir helt sentralt i strømforsyningen i Europa om 30 år, mener nederlandske Ecofys. I 2015 eksporterte norske havvindleverandører for opp mot 5 milliarder kroner, ifølge Eksportkreditt.

Selskaper som Aibel, Nexans, StormGeo og Owec Tower trekkes frem som eksempler på norske bedrifter som har snudd seg mot havvind i rapporten.

– Det har vært økende interesse blant annet fra offshorerederiene de siste par årene. Det reflekterer at aktiviteten innen olje og gass er kraftig redusert, da stiger appetitten på å se på bruk av fartøyene innen havvind. Det samme gjelder en del av de spesialiserte underleverandørene som har levd godt innen olje og gass, sier Ivar Slengesol, utlånsdirektør for industri og miljøteknologi hos Eksportkreditt Norge.

De har bidratt til rapporten i samarbeid med Norges Rederiforbund og Norsk Industri.

– I tillegg er havvind i seg selv blitt mer attraktivt. Kostnadene er kuttet de siste årene, og utsiktene for offshorevind som en viktig kilde til fornybar energi har blitt lysere de siste årene, fortsetter han.

Må knytte kontakter
Han var på en av verdens største havvindmesser i London forrige uke. Der var også en rekke norske aktører, både med stands og for å sjekke ut mulighetene.

– Også noen av de største olje- og gassleverandørene som ikke har vært der tidligere, traff vi der, sier Slengesol.

– Har du noen tips til norske bedrifter som vil inn på havvindmarkedet?

– Hvis jeg skal være litt ubeskjeden, vil jeg si at hvis du er ny innen offshore vind er denne rapporten en god introduksjon til de ulike segmentene. Generelt må man bruke tid på å knytte kontakter innen industrien, delta på messer, vurdere ulike forretningsstrategier og eventuelle partnerskap. Offentlige «hjelpere» som Norwegian Energy Partners, Innovasjon Norge og Eksportkreditt Norge kan blant annet bidra med introduksjoner til potensielle kunder og partnere.