Nyhetsartikkel

22 mai 2017

DataHub slår rekorder

Elnetselskaberne har godt styr på aflevering af forbrugsdata til den centrale DataHub, og nu stiger mængderne af data på grund af timeopdeling. Mulighed for flexafregning på timebasis bliver indført fra 1. december 2017, opplyser Dansk Energi.

Mængden af måledata, som landets elnetselskaber henter fra elmålere hos både virksomheder og familier og efterfølgende leverer ind til Energinets centrale DataHub, stiger. Stadig flere kunders måledata indsendes som timeværdier, og med en kommende flexafregning får landets cirka 60 elhandelsvirksomheder mulighed for at tilbyde kunderne nye produkter.

– Den foreløbige rekord blev sat i januar 2017, hvor der blev udvekslet over 107 millioner transaktioner indeholdende over 2,4 milliarder måledata, konstaterer områdeleder Martin Lervad Lundø fra Energinet, der bestyrer DataHub, med tilfredshed i stemmen, skriver Dansk Energi på sine nettsider.

Der er variationer i mængden fra måned til måned, men trenden i opadgående retning er klar. Både Energinet og Dansk Energi glæder sig over fremdriften, selv om der fortsat er udfordringer – ikke mindst i forhold til nettoafregnede kunder med solceller.

– Maskineriet er oppe i gear. Det er dejligt at se, at kursen for antallet af transaktioner peger opad, så vi kan blive klar til opstart af flexafregning til vinter, siger konsulent Henrik Hornum fra Dansk Energi

Både elnetselskaberne og Energinet har investeret massivt i it-funktionalitet for at få dataudvekslingen via DataHub til at fungere som en central del af elmarkedet. Med DataHub stiller elnetselskaberne, der drives som markedsneutrale monopoler, data om bl.a. forbrug og tariffer til rådighed for elhandlerne.

Mange flere data på vej
Næste milepæl i udviklingen af elmarkedet bliver, når de ’almindelige’ elkunder, der har fjernaflæste elmålere, får mulighed for at blive afregnet med udgangspunkt i timeopdelt forbrug. Foreløbig kan lidt over halvdelen af landets 3,3 millioner elkunder i princippet få mulighed for flexafregning. I 2020 skal alle kunder i hele landet have moderne målere.

– I øjeblikket har vi 40.000 timeafregnede kunder i industrien, og det er i sig selv en betydelig opgave for elnetselskaberne at håndtere data fra alle dem. Indenfor de næste år bliver der tilføjet over 3,2 millioner målepunkter, så elnetselskaberne kommer til at håndtere meget større mængder data, konstaterer Martin Lervad Lundø.

Det simple regnestykke er som følger: 3,3 millioner (målere) gange 24 (timer) gange 365 (dage) = Cirka 30 milliarder måledata om året. Læg dertil det løse, som summer op i ekstra milliarder.

Fleksibel overgang
Muligheden for afregning med udgangspunkt i timeopdelt forbrug for alle elkunder er på grund af uafklarede myndighedsforhold blevet udskudt flere gange, men nu er det afklaret, at startskuddet på den gradvise indfasningsperiode lyder den 1. december 2017.

Martin Lervad Lundø fra Energinet påpeger, at fleksibel afregning vil gøre det muligt for flere elkunder at reagere på prissignaler i markedet. Hvis elprisen i en time eller to er særlig høj, så kan kunderne altså tilskyndes til at slukke for eller flytte forbrug til et billigere tidspunkt. Hvis priserne i perioder er meget lave, så kan det omvendt være en god idé at bruge el til intelligente formål.

– Med flexafregning får elhandlerne mulighed for at tilbyde produkttyper, vi ikke har set før, siger Martin Lervad Lundø.

For Energinet og Dansk Energi er det vigtigt, at overgangen til fleksibel afregning sker på en velordnet og kontrolleret måde. Martin Lervad Lundø vil ’hundrede gange hellere have, at det fungerer, end at opstarten bliver forceret’. Parterne er derfor enige om, at elnetselskaberne i første omgang skal levere planer for, hvordan og i hvilket tempo de vil udrulle flexafregningen.

– Vi lægger op til en blød start. Det er vigtigere, at elnetselskaberne gør det godt end hurtigt, fastslår Martin Lervad Lundø.

Kommentarer

kommentarer