Nyhetsartikkel

18 mai 2017

Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 1 2017

Per 1. april 2017 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 18,3 TWh. Av dette er 14,7 TWh bygget i Sverige og 3,6 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse kraftverkene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. I første kvartal 2017 ble det satt i drift 0,4 TWh i Sverige og 0,1 TWh i Norge.

Dette kommer fram i oversikten som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige i dag publiserer om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater- 1. kvartal 2017 her

Kommentarer

kommentarer