Nyhetsartikkel

08 mai 2017

Investeringene i vindkraft uteble i første kvartal

I første kvatal ble det bestilte bare ett nytt vindkraftverk.

Det visar ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar i dag. Förklaringen är den stora osäkerhet som rådde på marknaden under början av året och låg ersättningsnivå i elcertifikatsystemet.

– I april presenterade regeringen sin proposition om framtiden för elcertifikatsystemet, vilket ger branschen den långsiktighet som behövs. Nu förväntar vi oss att investeringarna tar ny fart så att vi kan fortsätta utbyggnaden mot ett helt förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Under det första kvartalet 2017 fattades beslutat om investeringar i vindkraft avseende 2 MW, vilket kan jämföras med totalt 273 MW föregående kvartal och 63 MW under motsvarande period för ett år sedan.

Förra sommaren slöt Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en överenskommelse som innebär utbyggnad av ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030. Regeringens proposition från april är en del i genomförandet av Energiöverenskommelsen.

– Regeringens proposition innehåller flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyggnaden av förnybar el. För att klara den nya målsättningen är det viktigt att också påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Kommentarer

kommentarer