Nyhetsartikkel

05 mai 2017

Vannmagasinene nærmer seg en fyllingsgrad på 30 prosent

Norges kraftproduksjon er så og si utelukkende fornybar, og 96,3 prosent av strømmen kommer fra vannkraftverkene. Resten kommer fra solenergi, vindkraft og varmekraft.

Foruten den store fordelen at vannkraften er fornybar og dermed veldig miljøvennlig, har den også en fantastisk egenskap i form av at produksjonen kan skrus opp og ned i tråd med etterspørselen. Sånn sett kan vannmagasinene ses på som naturlige batterier som lagrer strømmen, og som kan ta den i bruk ved behov. Forutsetningen er at vannmagasinene har nok vann, og dette avhenger av blant annet nedbør og snøsmelting, skriver enerWE®.

Hver uke oppdaterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin oversikt over hvor stor fyllingsgraden på vannkraftverkene er. I onsdagens rapport kom tallene for forrige uke, uke 17.

Rapporten fra uke 16 viser at fyllingsgraden for hele landet nærmer seg 30 prosent, av det som totalt sett utgjør en magasinkapasitet på 84,3 terawatt timer.

– Gjennom uke16 gikk fyllingsgraden ned med 1,8 prosentpoeng, mot en nedgang på 0,8 prosentpoeng uken før, skriver NVE i sin ukentlige statusoppdatering.

Dette er under medianverdien for tilsvarende tidspunkt, men godt over bunnoteringen på 17,3 prosent. Ser vi på tallene i historisk perspektiv ser vi også at fyllingsgraden ligger omtrent på snittet for denne tiden, og at fyllingsgraden trolig begynner å øke igjen en av de nærmeste ukene.

FyllingsgradLandet
De svarte linjene viser høyeste og historisk laveste målte fyllingsgradene. Den grønne linjen viser medianverdien, mens den røde streken viser utviklingen så langt i år.

Det norske strømmarkedet er delt inn i 5 spotområder:

elspotområder-7-mars-2016_ny

  • NO1: Østlige deler av østlandet fra Buskerud og nordover
  • NO2: Sørlig del av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylkene, Rogaland og sørlige del av Hordaland
  • NO3: Nordre og vestre del av Sogn og Fjordane, deler av Oppland, Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene
  • NO4: Resten av Nord-Trøndelag og Nord-Norge
  • NO5: Midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn

NVE-statistikken viser magasinstatusen for disse regionene. Inndelingen brukes også til å vise import og eksport av strøm på tvers av de norske regionene, samt strømutveksling mellom de norske regionene og utlandet.

Ser vi nærmere på fyllingsgraden i de forskjellige regionene ser vi at det er store variasjoner i fyllingsgraden, men at de alle ligger omtrent på normalnivået for denne tiden av året.

Fyllingsgrad1

Fyllingsgrad2

Fyllingsgrad3

Fyllingsgrad4

Fyllingsgrad5

enerWE ser for tiden nærmere på forskjellige deler av det norske strømmarkedet, og jobber blant annet med en sammenstilling av statistikkene for strømproduksjon, strømforbruk, strømpriser og import/eksport av strøm. Dette vil bygge videre på statistikken for fyllingsgraden som er presentert i denne artikkelen.

Kommentarer

kommentarer