Efter 16 år med vågkraft och Seabased AB, varav två som vd, är bolagets skapare Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Ångströmslaboratoriet, en luttrad innovatör och entreprenör. Att det är i den första kategorin han trivs bäst framgår tydligt.

– Vågkraftparken i Sotenäs utanför Lysekil är ett demonstrations- och utvecklingsprojekt, men det framställs ibland som vore det ett affärsprojekt som gått snett. Det har naturligtvis funnits problem, det största problemet var ekonomi och det näst största ställverket, 50 meter under havsytan, säger Mats Leijon.

Att reparera eller förbättra ett 110 ton tungt ställverk nere på havsbotten låter sig inte göras, och det har medfört problem för Sotenäs-projektet. Men aggregaten dit vågenergin från bojarna på havsytan leds har å andra sidan utvecklats till femdubbel kapacitet sedan projektet inleddes 2008.

– Ställverket är inte gjort för att ta emot hur hög effekt som helst. Portarna slår av automatiskt när den blir för hög, och då är det inte som att byta säkring i ett proppskåp precis. Vi skulle behöva lyfta upp och bygga om det, men det kräver pengar, säger Mats Leijon.

Pengar. Det har varit ett problem för Seabased AB som utvecklats till lika delar av statliga medel från Energimyndigheten och kapital från Fortum. Maxgräns för pengar från Energimyndigheten är 138 miljoner kronor, hittills har 91 miljoner kronor betalats ut. Projektet finansieras etappvis efter förhandlingar mellan Seabased, Fortum och Energimyndigheten. Sådana förhandlingar pågår nu.

Sedan juli 2016 är norrmannen Øivind Magnussen vd för Seabased AB. Med mångårig erfarenhet från investeringsbanker i USA och med ett eget framgångsrikt företag i IT-branschen, kom han inte bara med internationella kontakter och kompetens utan också med nytt kapital till bolaget:

– Ekonomin var då riktigt dålig, men teknologin, kunnandet hos de omkring 40 anställda i Seabased och kontakterna med Uppsala universitet är utomordentliga. Vi har fått in 40 miljoner kronor genom nyemissioner, har mer än 400 aktieägare och jag siktar på börsintroduktion under 2018, säger Øivind Magnussen.

Flera av de nya investerarna är liksom han från Norge, vilket inte bara kan förklaras av hans kontaktnät utan också med att off shore-verksamhet och -teknik där inte bara är känd utan också väl utvecklad.

– Det är kompetens som naturligtvis kan komma Seabased till del, och vågkraftanläggningar har definitivt framtiden för sig. Sedan flera år har Ghana visat intresse för vågkraft, Nigeria, Indien, Kina, Saudiarabien och Dubai är andra länder som vi har kontinuerliga kontakter med.

Øivind Magnussen är noga med att poängtera att hans roll i Seabased är företagsledarens.

– Min uppgift är att utveckla affärsmöjligheter internationellt och gärna produktion i Lysekil, även om annan lokalisering är möjlig. Jag är lite förvånad över att lokala politiker inte visar större intresse för Seabased, men hoppas att det kommer att ändras.

Mats Leijon återgick efter två års tjänstledighet till sin tjänst som professor hösten 2016. Nu kan han ägna sin tid åt forskning, innovationer och doktorander i stället för ekonomi och politiker. Det är han märkbart nöjd med:

– Det jag tyckte var tråkigast under tiden som vd för Seabased var all juridik som följde med företagandet. En god vän sade att ”om bedragare är intresserade av er, då är ni inne på något bra”, och det var ju ändå en uppmuntran.