Nyhetsartikkel

30 mars 2017

Sverige och Kina ingår avtal på energiområdet

Sverige och Kina ingår avtal om svensk-kinesiskt samarbete inom energiområdet.

Kinas energiminister Nur Bekri är i Sverige för ett möte med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och för att ta del av svenska lösningar och erfarenheter inom energiområdet. Med sig har han en delegation från kinesiska National Energy Administration.

Vid mötet med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan undertecknade den kinesiske energiministern Nur Bekri och Ibrahim Baylan ett samförståndsavtal om svensk-kinesiskt samarbete inom energiområdet. Samarbetet mellan länderna ska fokusera på bland annat forskning och handel inom förnybar energi, energieffektivisering och smarta elnät.

En gemensam arbetsgrupp kommer att tillsättas med uppdrag att utforma mera preciserade planer för hur samarbetet ska genomföras. Den kinesiska delegationens besök och samarbetsavtalet är en del i regeringens satsning Team Sweden Energy, för att främja export av svensk energiteknik.

– Sverige har långvariga relationer med Kina och vi strävar efter att fördjupa detta samarbete ytterligare. Svenska företag har teknik, kunskap och avancerade lösningar som kan bidra positivt i Kinas fortsatt snabba utveckling, där man nu också alltmer fokuserar på tekniklösningar för en bättre miljö och minskade utsläpp, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Under sitt Sverigebesök träffar energiministern Nur Bekri och den kinesiska delegationen svenska företag och myndigheter för att fortsätta stärka de svensk-kinesiska relationerna, främja ökat handelsutbyte och bidra till utveckling och spridning av koldioxidsnåla energitekniker. Den kinesiska delegationen kommer bland annat att besöka Scania i Södertälje, ABB i Västerås och Volvo i Göteborg.

Kommentarer

kommentarer