Nyhetsartikkel

27 mars 2017

Sjefskifte i Telia Norge

Nåværende CTO i Telia Norge, Jon Christian Hillestad, tar over som leder for Telia Bedrift. Samtidig har Telia Norge ansatt Dag Wigum som ny CTO.

Begge starter i jobben 1. april og vil inngå i ledergruppen til Telia Norge.

– Jeg er veldig glad for at både Jon Christian og Dag har takket ja til å lede hver sin viktige divisjon i Telia Norge. Jeg er sikker på at begge vil sette sitt tydelige preg på sine respektive ansvarsområder og Telia Norge som organisasjon, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Bedrifts- og virksomhetsmarkedet er det viktigste satsingsområdet for Telia Norge i årene fremover. Ambisjonen er å utfordre den dominerende posisjonen til Telenor, og dersom Konkurransetilsynet godkjenner sammenslåingen med Phonero vil det bli første skritt på veien for å vokse enda mer i dette markedet. Jon Christian Hillestad har hatt mange ulike lederroller i Telia-systemet siden 2007, og har også erfaring som partner i Terramar og lederroller i Telenor, Nokia og Microsoft. Hillestad er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

– Jeg har hatt gleden av å jobbe med Jon Christian i halvannet år allerede. Teknologimuligheter og kundereiser kobles stadig tettere sammen, og med hans lederkompetanse og kunnskaper om kundekvalitet samt teknologi- og innovasjonsarbeid er jeg trygg på at han vil dra dette viktige satsingsområde flere skritt videre. Vi skal være en digital tilrettelegger og jobbe med partnere og kunder for å skape merverdi når tingenes internett virkelig tar av, sier Foss.

 

 

Ny rolle: Jon Christian Hillestad tar steget over fra teknisk direktør til leder for Telia Bedrift.

 

– Etter mange år som leder innenfor teknologiområdet ser jeg frem til å ta steget ut av komfortsonen og ta tak i nye utfordringer. Jeg er glad for den tilliten Abraham har gitt meg, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å øke vår relevans og tilstedeværelse i bedriftsmarkedet. Med Norges beste 4G-nett som utgangspunkt, mange dyktige medarbeidere, og forhåpentligvis sammen med Phonero, skal vi jobbe knallhardt for å bli en reell utfordrer i markedet, sier Jon Christian Hillestad.

Dag Wigum har mange års erfaring fra medie-, internett- og teknologibransjen. Han har lang erfaring fra Schibsted-systemet hvor han blant annet har vært CIO i konsernet og CEO i Schibsted Payment. Han har også vært CIO i Orkla Media, Fjord Seafood og Eniro samt CTO i Scandinavian Online. Wigum er utdannet fra UiO og NKI.

– Jeg gleder meg til å få Dag om bord som nytt medlem i teamet mitt. Han har omfattende endringserfaring fra en disrupted bransje, og han har en industriell breddekunnskap, dyptgående teknologierfaring og usedvanlig lang fartstid som toppleder innen teknologi. I en tid hvor hele vår industri står overfor omfattende og krevende beslutninger med hensyn til eksisterende og ny teknologiinfrastruktur er jeg sikker på at Dag vil bidra til å styrke Telia Norge og hele konsernet vårt, avslutter Foss.

NY TEKNISK DIREKTØR: Dag Wigum tiltrer rollen som CTO i Telia Norge 1. april.

– Jeg ser frem til å begynne i Telia Norge. Jeg har fulgt med på selskapet litt fra sidelinjen de senere årene og har latt meg imponere. Både hva gjelder 4G-utbyggingen samt at Telia svært ofte er først og lengst fremme med å lansere nye teknologiske løsninger i markedet, nå sist før jul med den åpne IoT-plattformen som første aktør i Norden, sier Dag Wigum.

Nåværende leder for Telia Bedrift, Kristian Renaas, vil fortsette i sin posisjon frem til 1. april, og velger deretter å søke nye utfordringer utenfor selskapet.

– Jeg skulle gjerne hatt med Kristian videre i Telia og vil benytte anledningen til å takke for hans innsats og gode resultater gjennom mange år. Han har vært i selskapet i snart åtte år, hvorav de tre siste som leder for Telia Bedrift. Han har vært delaktig i viktige strategiske beslutninger og endringer for selskapet, både innenfor bedriftssatsingen vår men også på vår distribusjonsreise i Consumer med blant annet etablering av det som i dag er Telia-butikkene. Jeg ønsker Kristian lykke til med nye utfordringer fremover, sier Foss.

– Jeg har vært heldig og jobbet med mange dyktige mennesker over mange år i NetCom og Telia, og jeg er stolt over de resultatene vi sammen har skapt. Det er selvsagt alltid vemodig å forlate et selskap og mennesker man er glad i, men tidspunktet føles riktig. Etter noen krevende år har vi snudd skuta på bedriftssatsingen vår med positiv utvikling, og det er nå naturlig å overlate stafettpinnen videre, sier Kristian Renaas.

Kommentarer

kommentarer