Nyhetsartikkel

21 mars 2017

Eidsiva i stor satsning på digitalisering med støtte fra Powel

Endrede rammebetingelser og økte krav til effektivitet har medført omstilling hos nettselskapene. Samtidig skal det samme arbeidet utføres, ofte med færre personressurser. Eidsiva Nett møter disse utfordringene med en stor satsing på digitalisering.

Løsninger fra Powel er viktige brikker i denne satsningen. I flere år har Eidsiva Nett hatt stor nytte av Powels NIS og DMS løsninger, og både iAM Viewer 3.0 og Esri ArcGIS plattformen er viktige komponenter i videre satsning.

– Eidsiva har intensivert digitaliseringen i konsernet i et digitaliseringsprosjekt. Nettdokumentasjon og NIS skal ta sin del av dette prosjektet, og det har allerede skjedd en god del endringer og forbedringer innenfor disse områdene, sier Svein Arne Rakstang, leder av seksjon Dokumentasjon i Eidsiva Nett, i en pressemelding

Løsninger driftet i skyen, og løsninger på ArcGIS plattformen, er viktige ingredienser i satsingen. Eidsiva Nett har tatt i bruk innsynsløsningen iAM Viewer 3.0 i storskala samtidig som de har inngått frikjøpavtale (ELA) med Powel for Esri ArcGIS plattformen, slik at alle aktuelle brukere i Eidsiva Nett AS kan ta løsningene i bruk.

Digitale verktøy til alle
Eidsiva har valgt iAM Viewer 3.0 som basis innsynsløsning både ute og inne og dermed frigjort NIS-informasjon fra tunge, tradisjonelle skrivebordsløsninger. Løsningen lar brukeren dele informasjon med alle som arbeider på nettet. Dette gjør det mulig å utruste montører og andre som jobber ute med presis og oppdatert dokumentasjon når arbeidet skal planlegges og der avgjørelsene skal tas.

– Vi ser et stort potensiale med digitale verktøy ute, spesielt i forhold til stedfestet informasjon og informasjon knyttes opp mot andre systemer. Vi må ha verktøy som er tilgjengelige. Derfor er det svært viktig for oss å gi tilgang til alle som har behov for det. Å få montørene med på digitaliseringsprosessen har vært veldig viktig for oss, sier Rakstang.

Kart er et kraftig verktøy for formidling, og gjennom ArcGIS plattformen får man tilgang til enkle og konfigurerbare løsninger som muliggjør kartbasert samhandling.

– Gjennom ArcGIS-plattformen har Eidsiva Nett nå fått muligheten til å endre fokus fra å ha tunge og lite fleksible programvareløsninger mot enklere løsninger for samhandling også for de som er ute. Informasjon der du er, når du trenger den – og på hvilken som helst enhet. Samtidig setter nå Eidsiva Nett opp og tilpasser sine egne løsninger og kart i ArcGIS Online, og disse passer godt sammen med de løsningene som Powel lager. Og her er iAM Viewer 3.0 et svært godt eksempel, forklarer Ola Hendseth, leder for Engagement Platform i Powel Asset Performance.

Etterlengtet kartløsning
Prosjektleder Erik Haugen i seksjon Prosjektledelse i Eidsiva Nett har vært en viktig pådriver i selskapet for å digitalisere montørenes hverdag. I løpet av de siste par årene har arbeidshverdagen deres forandret seg betraktelig. De skal dekke større områder og med mer direkte oppmøte på arbeidsstedet. Montørenes egne behov og ønsker har vært viktige drivere i forhold til investeringer og hva slags verktøy som skal brukes.

– Vi oppgraderte til iAM Viewer 3.0 sommeren 2016 og er veldig fornøyde så langt. Det er et helt annet produkt en forgjengeren – mer fremtidsrettet og med et bedre brukergrensesnitt. Spesielt er søkefunksjonaliteten veldig god. Det er veldig viktig for oss. Hvis en søkemotor er enkel å bruke, blir den også brukt mye, sier Haugen.

– Vi har kjøpt inn nettbrett og pc’er til montørene for enkel tilgang til systemer. Nå har også alle fått tilgang til iAM Viewer 3.0, som er uavhengig av type enhet. En slik kartløsning er noe som har vært etterspurt i mange år og var virkelig etterlengtet. Det er ute i felt jobben skjer, men tidligere har det vært slik at systemene kun har vært tilgjengelige på oppmøtestedet, sier Haugen.

iAM Viewer 3.0 spiller på lag med løsningene i ArcGIS plattformen. Med sømløs kommunikasjon og enkle brukergrensesnitt har Eidsiva Nett et solid grunnlag å bygge videre på. GIS-tilrettelegger og -fagekspert i Eidsiva Nett, Tom Møller Berg, har hatt en viktig rolle for å få ArcGIS installert.

– Jeg har jobbet med kart og de tekniske elementene i disse løsningene. Jeg har testet ut en god del, og det ser ut til å fungere godt. For eksempel bruker vi appen Collector, som lar montører samle og oppdatere data ute i felt. Vår erfaring hittil er at kommunikasjonen mellom feltløsningene og hovedsystemene fungerer veldig bra. Det tok kun få uker fra idé til igangsetting. Det er virkelig enkelt å ta i bruk plattformen, sier Møller Berg.

Andre ArcGIS løsninger er også viktige for Eidsiva. De muliggjør blant annet overvåking av datakvalitet ved hjelp av dashboard, og andre applikasjoner blir brukt i forbindelse med både flåtestyring og linjerydding.

– Flåtestyring bruker ArcGIS server med GeoEvent Extension, og vi bruker Powel Template Dashboard til diverse dashboard. Linjerydding bruker ArcGIS Online og Collector, sier Møller Berg.

Samspill og informasjonssikkerhet
En av de overordnede målsetningene bak digitaliseringsprosjektet er et bedre samspill mellom interne fagsystemer og skyløsninger.

– En viktig faktor i digitaliseringsprosjektet er at vi ikke ønsker «mastodonter», men enkle, brukervennlige løsninger og apper som kan knyttes opp mot de systemene og dataene som ligger i bunn. Vi ser jo denne utviklingen ellers i samfunnet også, og er tilhengere av Powels tilnærming med å ta høyde for dette, sier Rakstang.

Denne innføringen av ny teknologi fører til at Eidsiva som helhet blir mer avhengig av teknologien og den nye infrastrukturen. De har derfor lagt vekt på at den digitale infrastrukturen skal bygges tilstrekkelig robust og at sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt.

– Sikkerhet, inkludert informasjonssikkerhet, utgjør en svært viktig del av vår virksomhet og når vi gjennomfører slike store forandringer må vi hele tiden ta høyde for at vi tar vare på og beskytter verdier, dokumenter og informasjon på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, fortsetter han.

Fokus på kompetanseheving
Frem mot sommeren blir det fokus på kompetanseheving for brukere i Eidsiva. Mange løsninger er tilgjengelige gjennom Esri ArcGIS avtalen og de ønsker å få full oversikt for å utnytte ressurser på best mulig måte. For montørene betyr dette blant annet et roadshow hvor alle får en demonstrasjon av løsningene.

– Selv om ikke alle montørene er like interesserte i IKT har de en genuin bransjeinteresse for kart. Det er artig å lansere disse løsningene, fordi de ser at dette er enkelt og brukervennlig. Det er en takknemlig jobb å reise rundt når kollegaer er så fornøyde, sier Haugen.

Også ansatte i Eidsiva som ikke er direkte involvert i bruken av iAM Viewer 3.0, eller ArcGIS løsningene ute i felt, har mulighet til å følge med på hva som skjer. I hovedkontorets fellessone er det satt opp en storskjerm som viser informasjon fra temakart og dashboards for at alle kan følge med på arbeidet som blir gjort ute.

Eidsiva Nett har nå i overkant av 400 brukere med tilgang både til iAM Viewer 3.0 og ArcGIS plattformen.

Kommentarer

kommentarer