Nyhetsartikkel

10 mars 2017

Sammen for eksport av norske energiløsninger

Norsk næringsliv har bred kompetanse og store eksportmuligheter innen energi. Ved å samle ressursene fra fornybar energi og petroleumssektoren, skal etableringen av Norwegian Energy Partners gi ny giv til næringsutvikling og vekst internasjonalt.

Energi Norge er en av medstifterne av den nye organisasjonen, sammen med en rekke andre industriaktører og norske myndigheter, deriblant Statkraft. Den formelle avtaleinngåelsen – som en del av sammenslåingen av Intsok og Intpow til Norwegian Energy Partners – ble gjennomført på et møte med olje- og energiminister Terje Søviknes onsdag.

– Energi Norge var blant «fødselshjelperne» til Intpow i sin tid. Vi synes derfor det er naturlig å videreføre vårt engasjement ved å gå inn som medstifter i Norwegian Energy Partners, som skal fremme internasjonalisering av norsk fornybarnæring, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Mens Intpow så langt har jobbet for at norsk leverandørindustri innenfor fornybar energi har kunnet møte kunder i utlandet, har Intsok sørget for å skape møteplasser utenfor Norges landegrenser for leverandørindustri på olje- og gassfeltet.

Konkurransefortrinn
Fornybarnæringen i Norge forvalter store anlegg, sterke leverandørmiljøer og kompetanse i verdensklasse innen vannkraft, elektrifisering og drift og utvikling av et utslippsfritt kraftsystem.

– Verdensmarkedet for fornybar energi er i ferd med å bli like stort som markedet for petroleum. Det er stor etterspørsel etter vår kompetanse, produkter og tjenester fordi fornybar energi er nøkkelen til lavutslippssamfunnet. Norsk fornybarnæring har et konkurransefortrinn i dette markedet og dette gir store muligheter for norsk industri, sier Ulseth.

Han understreker at Norge har store muligheter til å bygge opp en eksportrettet grønn industri basert på norske kunnskapsmiljøer.

– Det satses nå sterkt på forskning i fornybarnæringen, blant annet gjennom HydroCen innenfor vannkraft og Cineldi som skal utforme fremtidens fleksible elektriske distribusjonsnett. Ny kunnskap tas i bruk raskere enn før og dersom dette kobles sammen med kompetansen i olje- og gassektoren, kan vi skape ny industri innen for eksempel offshore vind, elektrifisering av skip og hydrogen, avslutter Ulseth.

Partnerne i Norwegian Energy Partners (Norwep) er Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Statoil, Statkraft, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, Rederiforbundet, Energi Norge og LO.

Kommentarer

kommentarer