Nyhetsartikkel

09 mars 2017

Vil gjøre byggeplasser utslippsfrie

Klimagassutslipp fra byggeplasser får i disse dager økende oppmerksomhet over hele landet. Nå setter Energi Norge og Norsk Fjernvarme i gang en kartlegging av hvordan byggeplassene kan bli utslippsfrie.

– Vi jobber med å få kartlagt potensialet for utslippskutt som ligger i fossilfrie byggeplasser og hva som skal til for å fjerne utslippene. Resultatet vil vi presentere i løpet av våren, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bygg og anleggsvirksomhet på landsbasis stod for 841 000 tonn CO2-utslipp i 2015. I Oslo tilsvarer utslipp fra anleggsmaskiner 30 prosent av utslippene fra transport i byen. I tillegg kommer utslipp fra tørking av bygg, som i stor grad gjøres med fossile kilder, skriver Energi Norge på sine nettsider.

– I dag er det vanlig at miljøbygg bygges med bruk av fossil energi på byggeplassen. Dette til tross for at det er god tilgang på utslippsfrie energibærere som fjernvarme og strøm i byer og tettsteder over hele landet, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Samme infrastruktur
Både Mellvang-Berg og Wensaas trekker frem god planlegging som en nøkkel til å gjøre byggeplassene utslippsfrie. Dette vil være tema når Norsk Fjernvarme arrangerer fagdag om fjernvarme på byggeplasser i Oslo 14. mars.

– Det dreier seg om å ta i bruk infrastrukturen for strøm og fjernvarme som senere skal benyttes i bygget, allerede når bygget bygges. Men mange har ikke tenkt på dette alternativet tidligere, sier Wensaas.

Med god planlegging og dialog er det fullt mulig å tilrettelegge for bruk av fjernvarme til byggtørk, og varme og elektrisitet til elektrisk drevne anleggsmaskiner, allerede på byggeplassen.

– Dette forutsetter blant annet god kunnskap om effektbehovet både for byggeplassen og til bruksfasen slik at man unngår overinvesteringer i nettkapasitet, sier Wensaas.

Viktig for storbyer
Foruten CO2 utgjør NOx-utslipp fra byggeplassene et stort problem i storbyer som allerede sliter med luftkvaliteten vinterstid. Et regnestykke fra Norsk Fjernvarme og Zero – presentert i VG – viser at NOx-utslippet fra olje- og gassbasert tørking av nye bygg i Oslo forrige vinter, alene tilsvarte NOx-utslippet fra 1,3 millioner gjennomsnittlige dieselbilturer i Oslo.

Faksimile fra VG, 26. februar 2017

SLIPPER UT: – Vi må innrømme at det brennes av mye NOx når vi må varme opp byggene for å få sementen til å tørke, sier prosjektleder Glenn Stigen i AF (t.v.) ved selskapets storprosjekt på Hasle i Oslo. Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme til høyre. FOTO: BJØRN HAUGAN/VG.

Til VG sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero at disse utslippene bør være mulig å bli kvitt raskt.

– Oslo kommune er godt i gang med å stille krav til fossilfri anleggsplass. Neste steg bør være å stille krav til utslippsfri løsninger for det som er mulig, som byggtørk, og at det stilles som krav til alle nye byggeplasser, sier Gjerset.

Utelatt fra oljefyrforbud
Både Zero, Energi Norge og Norsk Fjernvarme reagerer på at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke har tatt med oljeforbud på byggeplassene i høringen av en ny forskrift om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020.

– Det er merkelig at det skal være greit å bruke fossil olje til å tørke bygg uten vegger, når man forbyr bruk av fossil olje til å varme det ferdige bygget, sier Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Til VG sier klima- og miljøminister Vidar Helgsen (H) at et forbud krever at man er sikre på at det finnes gode alternativer som kan brukes overalt. Samtidig er han positiv til den økte oppmerksomheten disse utslippene nå får.

– Det er veldig bra om byggebransjen bruker fjernvarme eller andre alternativer til olje og gass på byggeplassen. Det vil redusere både NOx-utslippene som gir dårlig luftkvalitet lokalt og CO2-utslippene som bidrar til klimaendringene, sier Helgesen.

Vil gjøre byggeplasser utslippsfrie

 

Se foredrag om utslippsfrie byggeplasser

Kommentarer

kommentarer