Nyhetsartikkel

09 mars 2017

Vestager: Konkurrence er i energiunionens kerne

Tirsdag mødtes medlemmer af Europa-Parlamentet og den brede energibranche med Danmarks EU-kommissær Margrethe Vestager. På dagsordenen var EU’s vinterpakke og spørgsmålet om, hvordan der sikres god og fair konkurrence på det indre marked for energi.

I et mødelokale i Europa-Parlamentet med udsigt over Bruxelles tage, hver med sin lille hvide sky fra byens mange gasfyr, havde den tværpolitiske platform, Energy Solutions, tirsdag indkaldt til rundbordsdiskussion om EU’s vinterpakke for energi, skriver Dansk Energi på sine netsider.

Her mødte medlemmer af Europa-Parlamentets energi-, konkurrence- og miljøudvalg og nøglevirksomheder fra EU’s energiindustri med den danske EU-kommissær for konkurrence Margrethe Vestager. Temaet for mødet var EU’s konkurrenceregler og en åben diskussion af, hvordan EU’s beslutningstagere kan skabe de bedste muligheder for effektive, konkurrencedygtige og bæredygtige investeringer i EU’s energisystem.

Og det var en oplagt og velforberedt Vestager, der gjorde det tydeligt, at energi er et centralt område ­­– også set fra hendes Kabinet.

– Vi søger at skabe fri bevægelighed for energi uden barrierer, energi skal være til at betale, og den europæiske økonomi skal omstilles, så den er bæredygtig. Det er en bred politisk dagsorden, der kræver ny lovgivning. Fordelen ved konkurrencepolitik er, at den i sin natur arbejder på tværs af sektorer, i form af fusionskontrol, monopolregulering og statsstøtte-regler.

Undervejs i dialogen, der kom ind på fordele og udfordringer ved tværnationale udbud af vedvarende energi, statsstøtteregler og EU’s kvotehandelssystem, blev det gjort klart, at vinterpakken vil have afgørende betydning for EU’s energimarkeder mange år fremover. Derfor skal arbejdet også gøres understregede Vestager:

– I Kommissionen er det vores højeste prioritet, at den lovgivning vi udarbejder, for nu at bruge et dansk udtryk, ikke bygges på sand. I stedet skal reguleringen hvile på et klippefast grundlag af rettidig omhu og grundigt samarbejde mellem blandt andet Rådet, Kommissionen, og EU’s folkevalgte i Europa-Parlamentet.

I de kommende måneder begynder forhandlingerne i Europa-Parlamentet om Kommissionens forslag til blandt andet et nyt design af Europas elmarkeder. Her er det centralt, at også de berørte virksomheder kommer med deres input til processen, lod Morten Helveg forstå i sine indledende bemærkninger på mødet.

Energy Solutions er et tværpolitisk og tværnationalt netværk startet på initiativ af De Radikales Morten Helveg Petersen. Netværket faciliterer dialog mellem beslutningstagere i Europa-Parlamentet og Kommissionen, og repræsentanter fra de europæiske og globale virksomheder, som leverer de energi-løsninger, der skal samles til en europæisk Energi-Union.

Relaterede links

Kommentarer

kommentarer