Nyhetsartikkel

07 mars 2017

Statkraft skriver ned svenske vindparker med 585 millioner

­
Årsaken er at kraftselskapet forventer lavere langsiktige priser. Samtidig bygger Statkraft Europas største vindpark i Norge.

­

Statkraft skriver ned svenske vindparker med 585 millioner

I fjor hadde Statkraft inntekter fra vindkraft på 759 millioner kroner, en økning på syv prosent sammenlignet med året før.

Men driftsresultatet innen vindkraft endte på minus 781 millioner kroner. Noe av årsaken til dette er at Statkraft har skrevet ned vindparker i Sverige med 585 millioner kroner.

– Grunnen til at vi skriver ned verdien på vindparkene, er at vi har forventninger om lavere kraftpriser fremover enn vi har hatt tidligere, sier kommunikasjonssjef for vindkraft, Torbjørn Steen, til Sysla.

Var for optimistiske
I 2015 ble vindparkene i Sverige skrevet ned med 1,75 milliarder kroner.

– Den store nedskrivningen vi gjorde for et år siden, var knyttet til et ganske stort fall i forventningen til fremtidige kraftpriser. I løpet av det etterfølgende året, har vi gjort nye analyser, og forventer en ytterligere reduksjon i prisene i de svenske vindparkenes levetid, sier Steen.

For optimistiske anslag for kraftprisene da vindparkene ble bygget, er noe av årsaken til de er blitt skrevet ned med over 2 milliarder på to år.

– Vi har eldre vindparker i Norge, som vi ikke skriver ned. Grunnen til det er at de er halvveis eller lenger i sin levetid, og blir berørt i kortere tid av lavere kraftpriser fremover, sier Steen.

Bygger ut nye vindparker
En av milepælene for Statkraft i fjor, var beslutningen om å bygge Europas største vindkraftanlegg på land i Midt-Norge sammen med TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA.

Rundt 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene startet i andre kvartal 2016, og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.

– Investeringsbeslutningen for Fosen vind ble tatt på bakgrunn av samme markedssyn som lå til grunn for nedskrivningen vi gjorde for vindparkene i Sverige. Grunnen til at vi kunne gjøre de to tingene samtidig, er at Fosen-prosjektet er veldig kostnadseffektivt sammenlignet med de fleste andre vindkraftprosjekter i Norden, sier Steen.

Billigere å bygge
Lavere teknologikostnader for nye vindparker er en av grunnene til det.

– Det blir billigere å bygge ut vindparker for hvert år som går, som betyr at vi får mer igjen for pengene, sier Steen.

Produksjonen fra Statkrafts vindparker var i fjor lavere enn normalt, noe som skyldes et dårlig vindår i fjor. Høyere priser og lavere driftskostnader motvirket dette, ifølge Statkrafts årsrapport.

Ut av havvind
Statkraft er også medeier i en havvindpark som er i drift og en som er under bygging i Storbritannia. Havvind er imidlertid noe kraftselskapet har bestemt seg for å gå ut av.

– På grunn av manglende investeringskapasitet, har Statkraft besluttet å stanse nyinvesteringer i havvind og har begynt å forberede salg av havvindeiendeler i Storbritannia, heter det i årsrapporten.

I fjor solgte Statkraft seg ned i havvind-prosjektene i Dogger Bank.

– Det viser seg at det å delta i havvindmarkedet er for de største aktørene. Selv Statkraft blir for liten. Konkurranseintensive auksjoner setter inntektsnivåene, og man kan oppleve stor uforutsigbarhet. Det krever en stor portefølje, og mer kapital enn vi har til rådighet, sier Steen.

Fakta

  • Statkraft har eierskap i 18 vindparker, seks i Sverige, fem i Storbritannia, fire i Brasil og tre i Norge.
  • Kapasiteten innen vind er til sammen på 881 MW.
  • Besluttet å bygge ut nye vindparker i Fosen i fjor. Det første prosjektet, Roan vindpark, vil bli satt i kommersiell drift i 2018.
  • Når alle de seks prosjektene står ferdige i 2020, vil de produsere 3,4 TWh i året.

Kommentarer

kommentarer