Nyhetsartikkel

05 mars 2017

Frykter miljøkonsekvensene av pumpekraftverk

Bykle-ordføreren frykter for miljøet dersom Agder Energi realiserer planene om såkalte pumpekraftverk.

Han er ordfører i kraftkommunen Bykle kommune, der flere vannmagasiner til kraftbruk er plassert. Næss frykter hva som kan skje dersom vannet som renner gjennom kraftverkene i framtiden kan brukes flere ganger for å produsere strøm.

– Vatnedalsmagasinet, for eksempel, har 140 meters høydeforskjell på vannspeilet. Jeg frykter pumpekraftverk vil føre til veldig store variasjoner i vannmengdene i magasinet innenfor for eksempel et døgn.
Tror det kommer i løpet av noen år
Agder Energi jobber nå med å utvikle pumpekraftverk, som skal pumpe vannet som allerede har vært gjennom turbinene opp igjen, og deretter brukes på nytt.

Konsernsjef Tom Nysted sier tanken er at vannet pumpes opp i et magasin når strømprisen er lav, og blir brukt på nytt når strømprisen er høy.

– Det ligger en god framtid i pumpekraftverk, eller effektkjøring, som er det faglige uttrykket, sier Agder Energi-sjefen til NRK.

Investeringer.
– Til gjengjeld ligger halvparten av alle Europas vannmagasiner i Norge, så vi har gode forutsetninger for å kunne nyttiggjøre oss kraften med bedre prismekanismer enn vi har i dag.

– Er det snakk om tre til fem år fram i tid?
– Det blir i alle fall ikke før det, tror Nysted, som understreker at det trengs tid for å legge forholdene til rette for pumpekraftverk.

– Kan ha krypsiv-konsekvenser
Ideen om at vannet skal sirkulere raskere og i større mengde, bekymrer Bykle-ordfører Jon Rolf Næss.

– Det kan ha negative konsekvenser for både utvasking, fisk og krypsiv-problematikk, frykter Næss, som minner om at nettopp krypsivet tidvis har skapt store problemer nedover i Setesdal.

Til tross for ulik tilnærming til pumpekraftverk, er både ordføreren og Agder Energi-sjefen enige om at dette kommer til å bli en realitet etter hvert. 

– Det er jeg helt sikker på, sier Tom Nysted.

Kommentarer

kommentarer