Nyhetsartikkel

02 mars 2017

Fiberkundene er mest tilfredse med bredbåndet

Fiber er bra.

Totalt sett så viser en studie at det er fiberkundene som er de mest fornøyde med brukeropplevelsen, og uavhengig av hvem som er leverandør oppgir fiberkundene at de opplever vesentlig bedre bredbåndskvalitet enn hva kunder med andre aksessformer oppgir. Kunder som har internett via Dsl uttrykker lavest tilfredshet og er også de minst lojale, skriver EPSI Rating i en pressemelding

For syvende år på rad så er det fibertjenesteleveradøren Altibox som har de mest fornøyde bredbåndkundene i denne målingen.

– Analysen viser at Altibox i større grad enn andre leverandører klarer å tilby kundene sine det de ønsker, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Sammenlignet med de andre tilbyderne så skårer Altibox meget bra både på bredbåndets stabilitet og hastighet, og kundene deres opplever i stor grad at de har riktig bredbånd til deres bruk.

– Målingen viser også at stadig flere nordmenn abonnerer på strømmetjenester for film og serier, og dette stiller økte krav til bredbåndopplevelsen. Dersom internettet ikke fungerer når man endelig har fått satt av litt tid til å se en ny episode av Game of Thrones, kan nok mange kjenne at frustrasjonsnivået stiger, sier Høst.

Bedriftene er tilfreds
Norske bedrifter er som regel mindre tilfredse med ulike varer og tjenester enn hva privatkunder er, men bredbåndbransjen er et unntak til denne regelen. – Norske bedrifter har en vesentlig bedre opplevelse av både kvaliteten på bredbåndet og på servicen som leverandørene yter enn hva tilfellet er i privatmarkedet, forteller Høst.

Blant de målte aktørene i bedriftsmarkedet er det PowerTech Information Systems som også i år har de mest tilfredse kundene.

– En indeksverdi på 79,6 er et meget godt resultat både isolert sett og relativt sett, og er et bevis på at de over tid har lykkes meget godt med å skape tette og gode kunderelasjoner, sier Høst.

EPSI Rating har målt nordmenns tilfredshet med bredbåndselskaper siden 2007. I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine leverandører, og årets måling bygger på drøyt 2700 telefonintervjuer utført av Norstat i september og oktober. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på www.epsi-norway.org

Kommentarer

kommentarer