Nyhetsartikkel

05 februar 2017

Søviknes avviser dyr kabel

Nye strømkabler til Europa vil bare gi svakt økende kraftpriser fra dagens rekordlave nivåer, svarer energiministeren på spørsmål fra partikollega på Stortinget.

På begynnelsen av 2020-tallet vil to nye kraftkabler frakte strøm til og fra Norge. En av dem går til Storbritannia, og en til Tyskland.

Dette kommer i tillegg til fire kabler til Danmark, en til Tyskalnd og en til Nederland som allerede er i bruk.

Større utvekslingskapasitet på strøm kan øke prisene på kraft i Norge, og nå har Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Ulf Leirstein spurt sin egen regjering om dette stemmer, skriver E24.no.

Men energiminister Terje Søviknes (Frp) kan berolige sin partikollega med at strømmen ikke vil bli mye dyrere på grunn av kablene.

– I følge NVEs kraftmarkedsanalyse mot 2030 vil de to nye kablene isolert sett gi en svak økning i kraftprisene, skriver Søviknes i et skriftlig svar til Leirstein.

NVE-rapporten som Søviknes viser til sier at kablene fra Norge til Tyskland og Storbritannia i snitt vil øke kraftprisen i Norge med rundt 2 øre per kilowattime i 2030.

Energiministeren påpeker at det er mange andre faktorer enn utenlandskablene som påvirker den strømprisen kundene betaler.

Selve strømprisen utgjør en liten andel av prisen til kundene, mens statlige avgifter også utgjør en andel. Det samme gjør nettleien.

Nettleien kan øke
Pareto Securities tror at spotprisen på strøm vil holde seg på svært lave nivåer de neste årene.

Det kan bety at prisen på selve strømmen vil bety mindre for den samlede strømprisen som forbrukerne betaler, sammenlignet med nettleie og avgifter.

De neste ti årene skal det norske elektrisitetsnettet nemlig oppgraderes og utvides for 140 milliarder kroner, og det vil trolig føre til økning i nettleien for kundene.

Påvirket av Europa
Ifølge energiministeren har norske kraftpriser vært påvirket av prisene i Europa i mange år.

Det nordiske kraftmarkedet er integrert med markedet på kontinentet gjennom forbindelser med Nederland, Tyskland, Polen, Litauen og Estland, skriver han.

– I dag har vi et historisk sett lavt prisnivå på kraft. Analyser av kraftprisutviklingen fremover må vurderes med dette som bakgrunn, skriver Søviknes.

– De lave kraftprisene gir i dag utfordringer for lønnsomheten innen investering og drift i den norske og nordiske kraftproduksjonen. Markedet forventer at det lave prisnivået vil vedvare også etter at de nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift på starten av 2020-tallet, skriver han.

– Øker verdien av kraften
Ifølge energiministeren vil kablene gjøre at det blir mindre prisforskjell mellom tørre år hvor nivået i norske vannmagasiner er lavt og våte år hvor magasinene er fulle, fordi man kan importere mer strøm enn tidligere ved behov.

I tillegg kan Norge importere strøm når den er billig i utlandet, og eksportere når prisene er høye.

– Dette øker verdien av de norske fornybare energiressursene, skriver energiministeren.

Økt kraftoverskudd
Tidligere har fagforeninger, industribedrifter og politikere fryktet at norsk kraftkrevende industri kan bli mindre konkurransedyktig hvis det blir større utvekslingskapasitet på strøm til og fra Europa.

Frem mot 2040 vil Norden øke produksjonen av sol- og vindkraft til hele 98 terawattimer årlig, eller 22 prosent av den samlede produksjonen. Det vil gi et overskudd som må eksporteres, ifølge analysebyrået Nena.

Men Søviknes tror at Norge kan beholde den lave strømprisen, og dermed også konkurransekraften, selv om det kommer flere strømkabler til utlandet.

– Et økende nordisk kraftoverskudd med høy andel fornybar energi vil bidra til at nordiske kraftpriser i perioder vil ligge under europeiske priser, slik også dagens fremtidspriser for kraft reflekterer, skriver Søviknes.

Kommentarer

kommentarer